Gemeenteraad Tienen keurt onbestuurbaarheid goed

De Tiense gemeenteraad heeft vanavond tijdens een woelige raadszitting het agendapunt over de structurele onbestuursbaarheid van de stad goedgekeurd met een meerderheid van 17 op 31 stemmen. Om tot een meerderheid te geraken hadden SP.A, Open VLD en Groen, die in de Suikerstad een nieuwe coalitie willen vormen, de stemmen nodig van twee leden van de oppositie, met name van het onafhankelijke raadslid Annemie Minten en van Johny Van Stiphout (VB).
© Clément Philippe - www.belgaimage.be

De problemen tussen de coalitiepartners SP.A en CD&V kwamen naar buiten tijdens een gemeenteraad op 18 december toen CD&V-schepen Katrien Partyka de coalitie opblies en vervolgens onderhandelingen startte met Open VLD, N-VA en Groen om een nieuwe coalitie vormen. In plaats daarvan kwam echter een coalitie tussen SP.A, Open VLD en Groen uit de bus. Burgemeester Marcel Logist en schepen Patrick Grootjans, beiden SP.A-ers, zullen in het nieuwe bestuur een stap opzij doen. Bram Delvaux van Open VLD wordt de nieuwe burgemeester.

SP.A, Open VLD en Groen beschikken over een meerderheid van 17 van de 31 zetels. Tijdens de raadszitting stelde Patrick Grootjans (SP.A) zonder uitleg dat hij de structurele onbestuurbaarheid niet zou goedkeuren. Bij SP.A was bovendien raadslid Marie-Claire Loozen niet aanwezig. Het agendapunt kon echter toch worden goedgekeurd door de steun van de oppositieleden Minten en Van Stiphout. CD&V en het onafhankelijk raadslid Marc Soens stemden tegen, terwijl N-VA zich onthield.

Tijdens de raadszitting stelde Katrien Partyka (CD&V) dat ze het juridisch dossier om de onbestuurbaarheid van de stad vast te stellen een 0/10 gaf. "Volgens artikel 46 van het Gemeentedecreet moet het in coalitie duurzaam en permanent spaak lopen en dat is hier niet het geval". Ze citeerde tot slot een regel uit het gedicht 'Huwelijk' van Willem Elsschot met name "tussen droom en daad staan wetten in de weg".

Johan Dewolfs (N-VA) zei dat deze alternatieve coalitie geen stabiele meerderheid heeft en verwees hierbij naar de interne problemen bij de SP.A over de gang van zaken. Hij verwees hierbij naar de stemmingen op de vorige raadszitting om mandaten van CD&V-ers te ontnemen waarbij herhaaldelijk minstens 2 SP.A-ers de meerderheid niet volgden.

SP.A-Burgemeester: "CD&V trok stekker uit coalitie"

Een emotionele burgemeester Marcel Logist (SP.A) herinnerde eraan dat het CD&V is geweest die de stekker van de coalitie uittrok. Hij haalde hierbij fel uit naar de voormalige coalitiepartner. "Ik zal de tussenkomst van Partyka tijdens de gemeenteraad van 18 december nooit vergeten. Ge moet maar durven eerst de stekker uittrekken, dan proberen te verzoenen en vervolgens naar de Raad van State stappen om de nieuwe coalitie te beletten". Logist gaf overigens toe dat de nieuwe situatie diepe wonden geslagen heeft in zijn partij en verwees hierbij naar de houding van Patrick Grootjans bij de stemming.