Minister Weyts is tegen "syndicale" boetes bij De Lijn

Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) is er niet over te spreken dat de socialistische vakbond bij vervoersmaatschappij De Lijn boetes van buschauffeurs terugbetaalt. Volgens hem is dat een verkeerd signaal. "Iedereen heeft het recht om eens een foutje te maken", reageert de ACOD, die benadrukt dat enkel de lichtere boetes worden terugbetaald.
© Clément Philippe - www.belgaimage.be

Volgens Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) heeft De Lijn in 2013 bijna 80 procent van het totale bedrag aan boetes door buschauffeurs betaald. De betaling door De Lijn schommelt wel van provincie tot provincie.

De Ridder vernam ook dat de socialistische vakbond een deel van de boetes die niet door De Lijn worden betaald, zelf terugbetaalt aan de chauffeurs.

Volgens minister Ben Weyts (N-VA) staat dat haaks op het beleid van de Vlaamse regering inzake verkeersveiligheid. Hij spreekt over een verkeerd signaal van de vakbonden.

Weyts begrijpt niet dat vakbondsmilitanten een bijdrage betalen aan de bond die dan gebruikt wordt om de boetes van verkeersovertreders te betalen.

"Iedereen heeft recht op een foutje"

De socialistische vakbond ontkent de terugbetaling niet, maar zegt dat alleen de lichtere boetes door De Lijn worden terugbetaald.

"Elke boete wordt onderzocht. Extreem zware boetes leiden tot ontslag, zware boetes moet de chauffeur altijd zelf betalen, alleen lichtere worden door De Lijn betaald", reageerde Guido Steelandt van ACOD in "Hautekiet".

De vakbond is "absoluut voorstander van een verkeersveilig beleid", maar Steelandt wijst er op dat de chauffeurs van De Lijn gemiddeld 1 boete krijgen per 100.000 afgelegde kilometers.

"Iedereen heeft recht om eens een foutje te maken en clementie te krijgen", zei Steelandt. "Maar dat is geen signaal om als cowboys rond te rijden."

Steelandt trekt de cijfers van De Ridder overigens in twijfel, volgens hem wordt de "overgrote hoop van de boetes" door de chauffeurs zelf betaald en is er een "ongehoorde hetze" bezig tegen De Lijn.

"Rittijden niet haalbaar"

De vakbond hekelt op zijn beurt het gebrek aan "reële haalbare rittijden". De rittijden moeten dringend aangepast worden aan de realiteit, vindt de ACOD. Veranderingen aan de wegcode krijgen geen gevolg in de rittijden.

"Op geen enkel traject waar de zone 30 werd ingevoerd waar het vroeger 50 was, is een enkele minuut rittentijd bijgekomen. Wie neemt daar de verantwoordelijkheid voor? Gaat Ben Weyts daar voor zorgen? Of de directie?", vraagt Rita Coeck van de ACOD zich op de website van VTM af.