Peeters: uitspraken Jambon "niet voor herhaling vatbaar"

Kris Peeters wil de heisa over de mantelzorgers achter zich laten, maar deelt ondertussen een stevige tik uit. Op de eerste plek naar vicepremier Jan Jambon (N-VA). Als diens partij blijft zeggen dat Peeters het voorstel over de mantelzorgers op tafel heeft gelegd, zal hij "met de documenten in de hand" hun ongelijk bewijzen.

De mantelzorgers zorgden de voorbije dagen voor de zoveelste aflevering uit de politieke soap met CD&V en N-VA in de hoofdrol. Volgens N-VA-minister Jan Jambon in de Zevende Dag was CD&V-minister Kris Peeters tijdens de regeringsonderhandelingen de vader van het voorstel dat hij uiteindelijk zelf afschoot. Dat stipuleerde dat werklozen die voor een ziek familielid zorgen toch verplicht moeten solliciteren. 

Peeters ontkent dat. "Wij weten heel goed wie het voorstel op tafel legde, en het was niet mijn partij of ik", zei hij in de Kamer. Daar bleef hij nog relatief low key, maar tijdens een interview achteraf met Villa Politica trok hij extra registers open.

Peeters reageerde daar, bijna een week na de feiten, nog altijd boos op Jambon. "We kunnen met de documenten aantonen dat noch ik noch CD&V dat voorstel op tafel hebben gelegd. Als men dat blijft beweren, zullen we die documenten vrijgeven."

Betekent dat dat N-VA het voorstel geformuleerd heeft? Niet noodzakelijk. In de wandelgangen van de Kamer circuleerde het gerucht dat de MR van Charles Michel het voorstel lanceerde.

Peeters zelf wilde er echter helemaal niets over zeggen. In de Kamer sneerde hij alleen maar dat ook de vorige regering de discussie over het onderwerp gevoerd heeft. Een federale regering waarvan N-VA, voor alle duidelijkheid, geen deel uitmaakte.

Hoe dan ook hoopt Peeters het conflict(je) nu achter zich te laten. Vrijdag komt hij met een koninklijk besluit om de zaken te repareren. "Want we hebben onvoldoende ingeschat dat ook de mantelzorgers zouden getroffen worden door de maatregel."