"Bevoegdheid huurprijzen zaak voor juristen"

De federale regering heeft dan wel de indexsprong voor lonen en uitkeringen vastgelegd, maar of die ook van toepassing zal zijn voor de huurprijzen is nog niet duidelijk. "We zullen dit de komende dagen rustig bekijken met juristen", stelde premier Charles Michel na afloop van het kernkabinet. Het heikele onderwerp was door vicepremier Kris Peeters expliciet op tafel gelegd. Het probleem is dat het niet duidelijk is wie nu eigenlijk voor de huurprijzen bevoegd is.

De christendemocraten vinden dat als de lonen en uitkeringen niet verhoogd worden, de huurprijzen ook niet mogen stijgen. De partij verwijst naar de jaren 80 toen er naast de indexsprong voor de lonen, wedden en uitkeringen ook een niet-indexering gold voor de huurprijzen. Door de zesde staatshervorming werd huur een gewestbevoegdheid. Het inkomensbeleid is een federale bevoegdheid, volgens CD&V zijn de huuropbrengsten van woningen dat bijgevolg dus ook.

De kwestie verdeelt de regering. Open VLD-vicepremier Alexander De Croo liet voor aanvang van het kernkabinet verstaan dat de federale regering nog niet kan beslissen over een indexsprong van de huurprijzen. “We weten niet of de gewesten of het federale niveau bevoegd is”, zegt De Croo. “En dus moeten we wachten tot we daarover meer duidelijkheid hebben.”

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) stelde gisteren in het Vlaams parlement dat de huurprijs een Vlaamse bevoegdheid is en dat er geen sprake kan zijn van een indexsprong.

Nicolas Maeterlinck

Zaak voor juristen

Na afloop van het kernkabinet bleek dat de federale excellenties er nog niet uit zijn. “We stellen vast dat er een juridische twijfel is over wie bevoegd is, we moeten dat rustig bekijken met de juristen en we zullen dat doen de komende dagen", aldus premier Michel (MR). "Wat de inhoud betreft, moeten we in één richting gaan, de ene of de andere. We hebben daarover geen beslissing genomen.”

"Dit is duidelijk politieke conflictmaterie", zegt  politiek journalist Johny Vansevenant. "N-VA wil geen indexsprong voor de huren, dat probleem is nu geëvacueerd. De indexsprong van 2 procent voor lonen, wedden en uitkeringen is wel in wetteksten gegoten en gaat in vanaf maart 2015."