ABVV waarschuwt voor grote sociale onrust door indexsprong

De regeringsbeslissing over de indexsprong zal "grote sociale onrust" veroorzaken. Dat zegt Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond, die meteen ook waarschuwt voor spontane acties. "Voor dit onevenwichtig beleid hebben de mensen niet gekozen", klinkt het bij ACV.

De indexsprong - waarover de ministerraad vandaag een wetsontwerp goedkeurde - komt volgens De Leeuw neer op "regelrechte diefstal" op het loon van de werknemers.

Nog volgens de ABVV-voorzitter wordt door het wetsontwerp de Nationale Arbeidsraad (NAR) uitgesloten. Hij wijst ook op de strafrechtelijke sancties die in het ontwerp zijn voorzien voor werkgevers en werknemers die de indexsprong niet naleven. "Dit is een zeer verregaand restrictief kader", vindt de ABVV-topman.

De Leeuw waarschuwt dan ook voor grote sociale onrust. "Ik vrees dat dit spontaan zal gebeuren. Dat is mijn aanvoelen." De indexsprong en de maatregelen rond beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT'ers (voormalig brugpensioen) "zullen niet bijdragen tot sociale stabiliteit".

"Mensen kozen niet voor dit onevenwichtig beleid"

Een zelfde geluid valt te horen bij het ACV. Volgens topman Marc Leemans zal de "frustratie en kwaadheid van de mensen blijven groeien" zolang de regering een onevenwichtig beleid blijft voeren.

Met de beslissing, aldus Leemans, zet de regering "een neus naar alle werknemers en uitkeringsgerechtigden en leent ze de oren naar al diegenen die worden ontzien, met name die groepen die niet gelijkwaardig bijdragen aan de gevraagde inspanningen". De vakbond vraagt zich af wanneer de beloofde tax shift er aankomt.

Volgens de ACV-voorzitter is de politieke bewustwording van mensen aan het groeien. "Voor dit onevenwichtig beleid hebben ze niet gekozen." Over eventuele acties -zoals het ABVV aankondigde- wil Leemans zich nog niet uitspreken. "Maar het is duidelijk dat de mensen de gelegenheid te baat gaan nemen om uiting te geven aan hun onvrede."

Vakbondsfront: "Stuitend onrechtvaardig"

In een gemeenschappelijke reactie noemen de drie vakbonden de regeringsbeslissing "stuitend onrechtvaardig en bijzonder ondoelmatig".

"De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd."

Bovendien, aldus de bonden, is de indexsprong ondoelmatig. "De indexsprong - 2,6 miljard euro minder loonkost voor werkgevers - zal volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs zijn onvoldoende om de stijgende beroepsbevolking op te vangen", aldus de bonden.