Belgacom nog niet af van miljardenboete

Het expertenonderzoek tegen mogelijk misbruik van tarieven door Belgacom wordt uitgebreid. Dat heeft het Brusselse hof van beroep in een tussenarrest beslist. Belgacom merkt op dat de zaak nog jaren kan aanslepen en heeft nog geen provisie voor schadevergoeding aangelegd.

De strijd tussen de drie gsm-operatoren is al jaren bikkelhard. De zaak handelt over de periode 1999-2004 en de zogenoemde terminatietarieven die Belgacom aanrekende. Dat zijn de tarieven die operatoren elkaar aanrekenen voor voor het afhandelen van gesprekken op elkaars netwerk.

Volgens Mobistar en BASE waren die tarieven te hoog en maakte Belgacom misbruik van zijn dominante positie door zelf te lage tarieven aan te rekenen voor gesprekken van Proximus naar Proximus. Mobistar en BASE daagden marktleider Belgacom (Proximus) voor de rechter. Volgens hen misbruikte het bedrijf zijn dominante positie om hen wurgtarieven op te leggen.

In 2007 bevestigde de Brusselse handelsrechtbank de dominante positie van Belgacom en werden experts aangesteld om de geleden schade voor de concurrenten te becijferen. In een voorlopig rapport is sprake van 1,84 miljard euro, al betwist Belgacom dat cijfer.

In een tussentijds arrest heeft de rechtbank nu bevolen dat het onderzoek van de experten moet worden uitgebreid om een groter aantal mogelijke misbruiken te onderzoeken. Dat zou nu ook gaan over misbruiken met betrekking tot getrouwheidskortingen en afbraakprijzen.

Dat onderzoek zou eind maart volgend jaar afgerond moeten zijn. Belgacom gaat er echter vanuit dat de zaak nog jaren kan duren en is voorlopig niet van plan om een provisie voor mogelijke schadevergoeding aan te leggen.