België voerde vorig jaar bijna dubbel zoveel elektriciteit in

België bleef vorig jaar een netto-invoerder van stroom uit het buitenland. De netto-invoer verdubbelde bijna, van 9,6 TWh in 2013 tot 17,6 TWh in 2014. Dat blijkt uit de jaarcijfers van netbeheerder Elia.

De meeste invoer kwam uit Frankrijk: 50 procent of 21,8 TWh van alle invoer. Dat was ruim een kwart meer dan het jaar voordien. De uitvoer van elektriciteit daalde met 45 procent tot 4,2 TWh.

Het importeren van elektriciteit uit buurlanden was nodig omdat een aantal Belgische kerncentrales gesloten bleven, onder meer als gevolg van haarscheurtjes en sabotage. Op piekmomenten was er dus onvoldoende Belgische stroom voorhanden.

Minder winst voor netbeheerder Elia

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in ons land, boekte vorig jaar een nettowinst van 172,8 miljoen euro, 1,8 procent minder dan in 2013. Het bedrijf heeft zijn resultaten niet volledig zelf in de hand, want de tarieven die het aanrekent zijn gereglementeerd. De billijke vergoeding die de netbeheerder mag aanrekenen wordt in belangrijke mate bepaald door de Belgische tienjaarsrente, en die is de voorbije maanden spectaculair gedaald. Dit had een negatieve impact van 9,4 miljoen euro.

Elia haalt ook een belangrijk deel van zijn inkomsten uit Duitsland, waar het eigenaar is van 50Herz. Operationeel was 2014 er een goed jaar (+24 procent), maar netto daalde de winst met 4,6 procent als gevolg van het verdwijnen van enkele uitzonderlijke inkomsten.

Elia stelt opnieuw een dividend voor van 1,54 euro bruto.