Fijn stof kost ons jaarlijks bijna 80.000 levensjaren

Het fijn stof in de lucht kost de Vlamingen elk jaar 79.500 gezonde, kwaliteitsvolle levensjaren. Dat blijkt uit het rapport Ecosysteemdiensten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Het fijn stof in de lucht is veruit de grootste milieuverontreiniger in onze regio. Het euvel is verantwoordelijk voor 70 procent van de ziektelast door milieuverontreiniging, becijferde het INBO. De natuur helpt in beperkte mate om de luchtvervuiling weg te filteren, maar het probleem echt oplossen kan alleen maar door de bron zelf aan te pakken, waarschuwt het instituut.

Daarvoor moet dus het aantal wagens en vrachtwagens omlaag en moet de industrie en de verwarming van onze huizen een omslag maken. Vlaanderen behoort met de cijfers tot de meest verontreinigde regio's van Europa.

Jaarlijks 750.000 euro voor natuurprojecten

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) kondigde bij de voorstelling van het rapport aan dat er per jaar een budget van 750.000 euro wordt uitgetrokken voor natuurprojecten, onder de naam "Natuur in je buurt". Het gaat om 250.000 euro voor het hele gewest en telkens tweemaal 50.000 euro voor provinciale projecten.

Het rapport schetst voorts een eerder somber beeld over de toestand van planten en dieren in Vlaanderen. Zo is de biologische waterkwaliteit -die bepaald wordt door de aanwezigheid van planten en dieren- nergens in het gewest "heel goed" volgens de Europese criteria. Slechts 8 procent van de meetplaatsen scoort "goed". Vooral in de estuaria en de rivieren is de toestand slecht.

Wat plant- en diersoorten op het land betreft is vooral in de zandleemstreek in West-Vlaanderen de soortenrijkdom opvallend laag, stelt het INBO. In de polders en in het zuidelijke deel van Vlaanderen is de soortenrijkdom matig tot goed. De meest soortenrijke gebieden bevinden zich in de Kempen.

Meest gelezen