Ruim 6.700 Vlamingen krijgen huurpremie

Sinds de invoering in 2012 is het aantal rechthebbenden op een Vlaamse huurpremie bijna verdriedubbeld van 2.912 tot 6.752 eind 2014. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid An Moerenhout heeft opgevraagd bij minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Toch ontvangen volgens Moerenhout nog lang niet alle rechthebbenden de premie. Ze pleit ervoor de procedure te versoepelen.

De Vlaamse huurpremie werd drie jaar geleden ingevoerd. Gezinnen met een laag inkomen die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale woning en in een private huurwoning wonen, komen sindsdien in aanmerking voor een maandelijkse huurpremie (van 120 euro per maand + 20 euro per kind). De premie moet gezinnen helpen een woning te vinden op de commerciële markt in afwachting van een sociale woning.

Sinds 2012 zijn er 28.448 mensen aangeschreven die in aanmerking komen voor de premie. Maar met 102.363 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning is dat aantal volgens het Groen-parlementslid veel te weinig. Oorzaak? "De inkomensgrens (maximum 16.880 euro + 1/510 euro per persoon ten laste, red.) is te laag", aldus Moerenhout.

Zij pleit ervoor de inkomensgrens minstens op te trekken tot de armoedegrens (25.202 euro). Ook de voorwaarde dat iemand vier jaar op de wachtlijst moet staan, wil Moerenhout liever schrappen. "Het is niet logisch dat mensen eerst vier jaar lang moeten sukkelen op de private markt vooraleer ze geholpen worden in hun woonnoden". Ook het premiebedrag moet omhoog, meent Moerenhout. In plaats van 120 euro per maand zou de premie volgens haar 200 tot 280 euro per maand moeten bedragen, zoals het Hoger Instituut voor de Arbeid voorstelt.

Opvallend is ook dat van de 28.448 mensen die de voorbije drie jaar werden aangeschreven maar de helft ook zijn formulier heeft teruggestuurd. Dat heeft volgens Moerenhout onder meer te maken met de administratieve procedure. "De formulieren en de toelichting kunnen verbeterd worden, de aanvragers kunnen nauwer opgevolgd worden en de termijn om onvolledige formulieren aan te passen, kan verlengd worden", legt Moerenhout uit. "Vandaag wordt een onvolledig formulier al na zes maanden als onbestaande beschouwd. Dat is een te korte periode", meent de Groen-politica.