Steeds minder mensen zonder papieren geregulariseerd

Vorig jaar zijn minder dan duizend mensen zonder papieren geregulariseerd. Een sterke daling tegenover de voorbije jaren. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is tevreden. "Als er te veel mensen geregulariseerd worden, betekent dat dat je beleid mank loopt."

De daling in het aantal regularisaties zet zich door. In 2013 halveerde het aantal en vorig jaar gebeurde nog eens hetzelfde. In 2014 werden zo minder dan duizend mensen zonder papieren geregulariseerd.

Mensen zonder papieren kunnen om twee redenen geregulariseerd worden: om medische of humanitaire redenen. De daling vindt in de laatste categorie plaats. Het aantal regularisaties om medische redenen is gestegen in vergelijking met 2013.

Drie oorzaken

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA, foto bovenaan) ziet drie oorzaken voor de daling in het aantal regularisaties om humanitaire redenen:

  • Ten eerste is de procedure gevoelig verkort. "Binnen de zes maanden, inclusief beroepstermijn, heeft men een antwoord of men papieren krijgt of niet", zei Francken in "De ochtend".
  • Ten tweede is de asielstroom de voorbije jaren veranderd. "Vroeger ging het vooral om economische migratie vanuit de Balkan, vandaag gaat het vooral om vluchtelingen uit Irak, Syrië en Afghanistan." Zij komen uit oorlogsgebied en worden beschermd. Zij hebben wel recht op papieren en hoeven dus ook niet geregulariseerd te worden.
  • Ten derde is het grote aantal dossiers uit het verleden nu afgehandeld. "De historische achterstand van tienduizenden dossiers is ingelopen."

Mank beleid

Francken is tevreden over de daling. "Regularisatie moet altijd de uitzondering zijn. Een regularisatie-artikel in de wetgeving hebben, is toegeven dat die wetgeving over vreemdelingen toch niet sluitend is."

"Het is goed dat het minder is dan vroeger. Als het er tienduizend zijn per jaar zoals vroeger, dan betekent dat dat je beleid mank loopt."