Strikt wettelijk kader voor Uber in Brusselse taxiplan

Het Brusselse taxiplan van de Brusselse regering voorziet een wettelijke omkadering van technologische innovaties zoals Uber om sociale dumping onmogelijk te maken. Dat is geen legalisering van Uber, benadrukte minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

De Brusselse regering wil in overleg met de taxisector een algemeen wettelijk kader voor alle vormen van betaalvervoer uitwerken, dat oneerlijke concurrentie en sociale dumping onmogelijk moet maken. Nieuwe diensten zoals Uber kunnen daardoor een wettelijke basis krijgen indien ze zich schikken naar een aantal eisen inzake veiligheid, transparantie, aansprakelijkheid en de sociale en fiscale regels.

Deze diensten krijgen niet dezelfde privileges als de taxibedrijven. Zo mogen de chauffeurs niet voltijds voor de dienst werken, mogen de wagens geen gebruik maken van de busbanen of klanten op de straat oppikken. De vervoersdienst moet een register bijhouden van alle chauffeurs, hun wagens en alle uitgevoerde ritten. Intussen blijft Uber verboden", stelde Pascal Smet. De minister verwacht dat Uber zijn tarieven zal moeten optrekken en zijn werkwijze moet aanpassen als gevolg van de reglementering.

Alternatieve taxidiensten tevreden

Uber en het Belgische Djump, twee smartphone-applicaties voor een alternatieve taxidienst, verwelkomen het plan van de Brusselse regering om een wettelijk kader rond ridesharing op te stellen.

"Keuze, efficiëntie en betaalbaarheid rondom stedelijke mobiliteit zijn speerpunten in de publieke beleidsvorming en de Brusselse regering neemt hiermee een voortrekkersrol in het hart van Europa."

Volgens de alternatieve taxidiensten erkent het plan dat betaalbaarheid, publieke veiligheid en keuzes van consumenten hand in hand gaan. "We zijn er van overtuigd dat dit een basis is voor duidelijke regels om ridesharing diensten, zoals aangeboden door Djump en Uber in Brussel, te reglementeren." Beide organisaties kijken ernaar uit om constructief mee te werken aan de uitvoering van dit plan. Als hoofdstad van Europa toont Brussel de weg vooruit door ridesharing op te nemen als alternatief om zich te verplaatsen in de stad, stellen ze nog.

Modernisering van de taxisector

Het doel van het Brusselse taxiplan in het algemeen is de modernisering van de sector van het bezoldigd reizigersvervoer. Het moet zorgen voor een klantvriendelijke en betrouwbare sector met onder meer een duidelijker en eenvoudiger tariefbeleid, de mogelijkheid om elektronisch te betalen en een smartphone-applicatie waarop alle taxi's verplicht moeten aansluiten.

Voorts wordt er ook gewerkt aan de werkomstandigheden van de chauffeurs. De opleiding en gedragstest van de chauffeurs wordt geëvalueerd en desnoods bijgestuurd, chauffeurs die drie jaar zonder klacht of pv rijden krijgt een "certificate of excellence", en de telefooncentrales worden gereglementeerd.

Het plan verhoogt ook de rentabiliteit van de sector in ruil voor transparantie. De Brusselse regering subsidieert de installatie van de nieuwe digitale taximeter die tegen oktober 2016 geïnstalleerd moeten zijn. De gewestbelasting van 575 euro wordt geschrapt en reclame in de taxi wordt onder duidelijke voorwaarden toegelaten.