Verwoesting kunst door IS is "hitleriaans fascisme"

Overal ter wereld wordt woedend gereageerd op de verwoesting van oude Assyrische archeologica door de moslimterreurgroep IS in Irak. Uiteraard is vooral de Arabische wereld zelf in shock.

Eén van de meest krachtige veroordelingen komt van Jack Lang, voormalig minister van Cultuur in Frankrijk en nu voorzitter van het "Institut du monde arabe" in Parijs. Dat is een privéstichting waar onder meer de 18 lidstaten van de Arabische Liga toe behoren.

Gisteren hebben leden van IS in het museum van de bezette Noord-Iraakse stad Mosul oude Assyrische kunstschatten vernield omdat die pre-islamitisch waren en gebruikt werden voor "shirk" of "afgodencultus", aldus de extremistische moslimgroep. Aan de overkant van de rivier de Tigris hebben IS-leden enkele grote beelden verwoest aan de ingang van de ruïnes van de vroegere Assyrische hoofdstad Niniveh.

"Die fanatici zijn hitlerianen, hun model is het hitleriaans fascisme dat boeken en kunstvoorwerpen verbrand heeft. Dit totalitarisme is totaal vreemd aan de 'islam des lumières'. Dit gaat in tegen alle internationale conventies en moet bestreden worden met alle mogelijke energie", zo zei Lang.

AP2009

"Misdaad tegen erfgoed van de mensheid"

Assyrische archeologica zijn natuurlijk werelderfgoed, maar de verwoesting treft natuurlijk vooral de Semitische wereld, waarvan de Arabische cultuur de belangrijkste erfgenaam is.

Nabil al-Arabi, de voorzitter van de Arabische Liga, reageert dan ook erg verontwaardigd. "Deze barbaarse agressie tegen het patrimonium van het Iraakse volk is één van de ergste misdaden die in deze tijd begaan zijn tegen het patrimonium van de mensheid", aldus al-Arabi.

Tegelijk verwijst de topman van de Arabische Liga ook naar het lot van de 220 Assyrische christenen die de voorbije dagen ontvoerd zijn door IS en die volgens al-Arabi om hun geloof gefolterd worden door de terroristen.

Unesco wil verwoesting voor Internationaal Strafhof

Irina Bokova, de topvrouw van de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, wil de kwestie van de verwoesting van cultureel erfgoed door de terroristen van IS laten vervolgen door het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Enerzijds gaat het volgens haar om "culturele zuiveringen", een bewuste verwoesting van het patrimonium om de identiteit van de verschillende gemeenschappen die in Irak leven, te viseren", aldus Bokova.

Anderzijds wil Bokova ook maatregelen tegen de illegale smokkel en handel van oude kunstvoorwerpen, waarmee IS zijn terreuractiviteiten en oorlogen wil financieren. De Unesco wil ook strenger optreden tegen die handel in gestolen kunst.

Gisteren heeft de Unesco een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd over de verwoestingen door IS in Irak.