Persoonlijk Assistentie Budget "beste beleid" volgens Zero Project

Het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) van het Vlaams departement voor Welzijn is uitgeroepen tot "beste beleid" op de prijsuitreiking van Zero Project. Het PAB is een basisondersteuningsbudget voor personen met een beperking.

Het Zero Project is een samenwerking tussen het World Future Council en het European Foundation Centre met als doel om alle barrières voor mensen met een beperking in de wereld weg te werken.

PAB werd door Onafhankelijk Leven vzw voorgedragen, en werd zo een van de 231 nominaties. "Deze award is een aanmoediging om verder te werken aan de implementatie van de VN-conventie dat gelijke kansen voor mensen met een handicap nastreeft. Met het decreet Persoonsvolgende Financiering bouwen we verder aan dezelfde doelstelling: een inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap de regie over hun leven in eigen handen hebben", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn.