Sociale fraude in de bouwsector blijft groot probleem

De inspectiediensten hebben vorig jaar 15.000 gerichte controles uitgevoerd naar sociale fraude in diverse sectoren. Bij 5.568 ervan, meer dan een derde, werden inbreuken vastgesteld. Vooral in de bouwsector zijn er grote problemen. Dat schrijft de krant De Zondag. Buitenlandse bouwvakkers werken hier in slechte omstandigheden. Zij verdienen vaak minder dan het wettelijke minimumloon en er wordt geen sociale zekerheid betaald.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) maakte de cijfers bekend. Hij duidt op de grote problemen waar vooral de bouwsector mee kampt. Van de 15.000 controles waren er 1.658 specifiek gericht tegen sociale dumping, voornamelijk in de bouw.

"Maar liefst 60 procent van de zelfstandigen en 64 procent van de gedetacheerde werknemers (werknemers die tijdelijk in een andere EU-lidstaat tewerkgesteld worden, red.) liep tegen de lamp", aldus Tommelein. De staatssecretaris benadrukt wel dat de controles heel gericht uitgevoerd werden, volgens de zogenoemde "datamining". Dat betekent dat de doelwitten zorgvuldig uitgekozen werden en dat bonafide ondernemingen en burgers met rust gelaten werden.

Tommelein ziet het grootste probleem in het massale misbruik van de Europese detacheringsrichtlijn (het vrij verkeer van goederen en diensten, red.). Hij wil Europa ervan overtuigen meer bevoegdheden te geven aan de lidstaten om bij vermoeden van fraude ook in het buitenland bedrijven te controleren. Tommelein heeft daarover al gepraat met Eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen.