Vlaamse overheid betaalt amper zes op de tien facturen op tijd

De Vlaamse overheid betaalt slechts zes op de tien facturen binnen de 30 dagen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Financiën Turtelboom (Open VLD). De Vlaamse regering streeft ernaar om zo veel mogelijk facturen binnen de 30 dagen te betalen.

Ondernemingen moeten facturen binnen de 30 dagen betalen.  Overheden krijgen daarvoor 60 dagen de tijd. Om zogenoemde verwijlinteresten maximaal te vermijden, heeft de Vlaamse regering in het regeerakkoord afgesproken om zoveel mogelijk facturen binnen de maand te betalen.

Uit de cijfers blijkt dat er nog werk aan de winkel is. In 2014 werd zes op de tien facturen binnen de 30 dagen betaald. In drie op de tien gevallen bedraagt de termijn tussen 31 en 60 dagen en in bijna 1 op de 10 gevallen duurt het zelfs langer dan 60 dagen.

Hiermee doet de Vlaamse overheid het volgens Van Rompuy wel beter dan de federale overheid. "Uit cijfers van federaal volksvertegenwoordiger Griet Smaers (CD&V) blijkt dat de federale overheid in 2013 25% van de facturen pas na 60 dagen betaalde."

Van Rompuy hamert op het belang van die uitbetalingstermijn. "Als we zien dat dit in 2014 voor bijna vier op de tien van de facturen niet is gelukt, dan is er nog een grote inspanning nodig. Ik hoop alvast dat de invoering van een uniform boekhoudsysteem met intelligente scanning van facturen en e-invoicing hiertoe zal bijdragen."