Stichting tegen Kanker eist verbod op zonnebankcentra

Zonnebankcentra moeten verboden worden in België. Dat stelt de Stichting tegen Kanker nadat is gebleken dat het zonnebankgebruik in België amper gecontroleerd wordt. De sector van zonnebankuitbaters noemt een verbod "drastisch". Zij pleiten voor overleg met de overheid, en de oprichting van een beroepsfederatie.

Het aantal controles op zonnebankcentra is de afgelopen drie jaar meer dan gehalveerd. Bovendien waren maar 3 van de 58 gecontroleerde centra, in orde met alle regels.

Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie die CD&V-parlementslid Els Van Hoof heeft opgevraagd. Van Hoof is hierdoor verontrust en pleit voor een verplichte registratie, omdat “niemand nu exact weet hoeveel centra er zijn”, zegt de politica vandaag in de kranten van Mediahuis.

"Bewijzen overweldigend"

De Stichting tegen Kanker wil nog een stap verder gaan en pleit voor het eerst voor een volledig verbod op zonnebankcentra in België. Brigitte Boonen, huidkankerexpert bij de stichting, legde in het Radio 1-programma “De ochtend” uit waarom men deze drastische maatregel wil.

Vooreerst zijn de wetenschappelijke bewijzen dat zonnebankgebruik kankerverwekkend is “overweldigend”, stelt Boonen. Daarnaast stelt ze vast de Belgen bij de koplopers zijn wat betreft zonnebankgebruik. Maar, zoals uit de beperkte cijfers van de FOD Economie blijkt, tegelijk worden de regels daaromtrent niet of nauwelijks nageleefd.

"Als de wet gevolgd zou worden - wat nu niet geval is - komt de straling van een zonnebank overeen met een uv-index van 12." Die straling is zo hevig als zonnestralen rond het middaguur in zuiderse landen. En zelfs daar waarschuwt men dan om bij die waarden beschutting te zoeken, aldus Boonen.

Boonen geeft ten slotte toe dat de stichting niet kan opboksen tegen wat ze noemt de “misleidende informatie” die verspreid wordt door de zonnebanksector. Een totaalverbod zou daarmee voor eens en voor altijd komaf maken.

"Onzinnig"

Marc Debecker van de Vlaamse Zonneconsulenten kaatst de bal terug en vindt dat de Stichting tegen Kanker de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek manipuleert.

Volgens Debecker is het overgrote deel van de huidkankergevallen te wijten aan de blootstelling aan de zon en niet aan het uv-licht van zonnebanken. Door een verbod te eisen is "men op een mug aan het schieten met een olifantengeweer".

Het voorstel van de sector noemt hij dan ook onzinnig en symbolisch. "Dit heeft niets met zonnebanken op zich te maken", want volgens Debecker zijn die dus op zich niet gevaarlijk, alleen het overdreven gebruik ervan wel.

Daarom vindt de woordvoerder van de uitbaters van zonnebankcentra "dat men beter zou oproepen om de zonblootstelling te matigen, ongeacht de bron: zonnebanken of de zon".

Sector: "Nood aan kwaliteitslabel en beroepsfederatie"

"De sector van de zonnebankuitbaters is al langer vragende partij voor een beroepsfederatie, overleg met de overheid en een kwaliteitslabel zoals in Duitsland." Dat zeggen Huib van Heest, woordvoerder van de Nederlandse Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) en Bert Wenes, zaakvoerder van Ergosun dat 15 Belgische zonnebankcentra overkoepelt.

"De zonnebankcentra zijn volgens onze gegevens voor 95 procent in orde voor de bestralingsfactor, bestralingstijd en het respecteren van de minimumleeftijd van 18 jaar. Die strenge regels moeten door iedereen opgevolgd worden. Wie niet in orde is, moet daar dringend werk van maken. Maar een algemeen verbod op zonnebankcentra lijkt ons wat drastisch", aldus Wenes. "We willen wel op korte termijn een beroepsfederatie oprichten."

Peeters: "Overtredingen niet tolereren"

Federaal minister van Consumentenzaken Peeters (CD&V) pleegde zowel overleg met de sector van schoonheidsspecialisten en zonnebanken als de Stichting tegen Kanker heeft ontvangen. Peeters benadrukt dat de uitbating van zonnebanken, of het nu is door zonnecentra, door schoonheidssalons, of andere, continu wordt opgevolgd door de controlediensten van de FOD Economie.

"Er zal geen tolerantie zijn als overtredingen gezondheidsrisico's inhouden. In geval van overtreding, zal er harder worden opgetreden en wanneer de overtredingen rechtstreekse gezondheidsrisico's inhouden, zal er geen enkele tolerantie zijn", het kabinet-Peeters.

Het gaat dan om de stralingsintensiteit van de lampen, de periodieke controle van deze lampen en filters, de onbeschikbaarheid van een beschermingsbril, het niet weigeren van minderjarigen en het toelaten van mensen met huidtype 1.
"We gaan nog in verder overleg en zullen zullen hierbij aandachtig luisteren naar de argumenten van Stichting Tegen Kanker en de sector."

Thuisgebruik

De oproep van de Stichting tegen Kanker is gericht tegen het professionele gebruik van zonnebanken en niet tegen thuisgebruik, stelt Brigitte Boonen gerust. Ook het medisch gebruik wil men zeker niet viseren, verzekert Boonen, "ook omdat de stralingsniveaus daarbij vaak lager liggen".

Maar als er een verbod op zonnebankcentra zou komen, dan hoopt Boonen dat dit een ontradend effect zal hebben op thuisgebruik van zonnebanken.

Het thuisgebruik is de afgelopen jaren ook eerder marginaal geworden. Uit een onderzoek van de stichting in 2013 bleek dat slechts 6 procent thuis een zonnebank heeft. En dat wilde dan nog niet zeggen dat die zonnebank ook nog gebruikt werd.

Derde land?

Als er een verbod zou komen, zou België het derde land ter wereld zijn waar commerciële zonnebankcentra verboden zijn. Eerder werden ze al verboden in Brazilië en in enkele deelstaten van Australië.

Meest gelezen