ACOD organiseert algemene staking op 22 april

De socialistische overheidsvakbond ACOD gaat een algemene staking organiseren op woensdag 22 april, uit onvrede met de aanhoudende besparingen. De christelijke en de liberale bond bepalen later hun houding. Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput neemt akte van de stakingsaanzegging.

De staking geldt voor alle overheidsdiensten (dus niet de privésector), in het hele land. Het gaat dan om het spoor, Bpost, de verschillende openbare vervoersmaatschappijen, het onderwijs, de VRT, de verschillende administraties,... "De beslissing van onze hoogste instanties was zeer formeel en zeer unaniem", zegt ACOD-voorzitter Chris Reniers.

ACOD hoopt de andere overheidsvakbonden mee te krijgen. "Desnoods doen we het alleen, maar we hopen dit samen met de andere overheidsvakbonden te doen", maakt Reniers ook duidelijk.

De vakbond hekelt de besparingen bij de openbare diensten, met als gevolg stijgende werkdruk, en het gebrek aan investeringen. "Kijk naar de lamentabele toestand van de ondersteunende diensten en het materiaal", zegt de vakbondsvrouw. Daarnaast pikt de vakbond de aanslag op de statuten en de pensioenen van de ambtenaren niet.

Maar ook het interprofessionele luik speelt mee, zoals het verzet van de vakbond tegen de indexsprong en het uitblijven van een tax shift. Daarnaast is er de nakende begrotingscontrole. "We houden ons hart vast voor de impact op de openbare sector", aldus nog Reniers.

De socialistische vakbond viseert met de actie dus de verschillende regeringen, als werkgever van de ambtenaren. Al ontkent ze dat het om een politieke staking gaat. "Dit is een staking tegen de regeringen als onze werkgever, het is geen politieke staking", beklemtoont de ACOD-voorzitter.

Andere bonden afwachtend

De ACV-centrales voor de openbare sector nemen voorlopig een afwachtende houding aan. Zij beraden zich over de vraag van de ACOD om zich bij de staking aan te sluiten. Een beslissing valt pas tegen het einde van de maand.

"De afgelopen weken hebben wij bij de verschillende regeringen aangedrongen om het sociaal overleg in de openbare sector ernstig te nemen en tot globale afspraken te komen", zegt Luc Hamelinck. "We hebben de regeringen ook gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van nieuwe bijkomende besparingen naar aanleiding van de budgetcontrole."

De liberale overheidsvakbond VSOA beraadt zich volgende maandag over een mogelijke staking. "We hebben een algemene staking nog niet overwogen. Het wordt volgende maandag voorgelegd aan het directiecomité", aldus secretaris-generaal Henk Herman. Er is volgens de VSOA nog geen contact geweest met de  ACOD over de stakingsplannen.

Vandeput neemt akte van staking

Federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) neemt akte van de beslissing van de socialistische bond om een algemene staking te organiseren op 22 april. "Als de vakbonden vinden dat het nodig is om meteen naar het zwaarste wapen te grijpen, dan hebben ze daar het recht toe", reageert hij bij monde van zijn woordvoerder.

Vandeput erkent dat de besparingen zwaar zijn, maar onderstreept dat ze noodzakelijk zijn om de openbare financiën weer op orde te zetten, zoals ook vastgelegd in het regeerakkoord.

Het kabinet-ambtenarenzaken werkt volop aan de verschillende hervormings- en besparingsdossiers, maar die zijn volgens Vandeput nog niet in die fase dat ze naar de regering kunnen om er nadien over te onderhandlen met de sociale partners. Ondanks de aangekondigde staking blijft Vandeputs deur wel open voor constructieve dialoog, onderstreept zijn woordvoerder nog.

Werkgevers woedend

De werkgeversorganisatie VBO zegt dat de staking van de overheidsvakbonden de hele economie zal treffen. "Blijkbaar is actievoeren én tegelijkertijd praten dé sport van het ABVV aan het worden", zegt VBO-topman Pieter Timmermans. De nieuwe acties zullen niet alleen de economie schaden, maar ook het imago van België. "Men zou ruimer moeten denken dan het eigen particuliere belang", stelt Timmermans.

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, haalt erg scherp uit naar het ABVV. "Deze keer is de maat vol. Ze schaden de bedrijven. Nu krijgen ze met mij te doen", aldus Van Eetvelt in een reactie op de algemene staking aangekondigd door het ACOD. "Dit voelt als een dolk in de rug, na de loyale houding van de werkgevers tijdens het sociaal overleg", aldus Van Eetvelt. Door de aangekondigde staking heeft het ABVV "zichzelf buiten spel gezet", stelt de topman van de werkgeversorganisatie.

Meest gelezen