18 tot 24 maart 1915: Turken bezorgen Geallieerden een nederlaag

De Turken bezorgen de Geallieerden een smadelijke nederlaag in de Dardenellen. Oostenrijks-Hongaarse vestingstad Przemysl valt in Russische handen. En nachtelijke Zeppelin-aanval op Parijs.

Een poging van de Geallieerden om door de Turkse blokkade van de Dardanellen door te breken is op 18 maart geëindigd in een mislukking.

Kaart van de Dardanellen. Het streepje rechts boven geven het smalste punt aan (The Illustrated War News, 10 maart 1915).

Een Brits-Franse vloot van liefst 18 slagschepen en diverse andere oorlogsschepen voer naar de plaats waar de zeestraat het smalst is (amper 1,2 km) en nam daar de Turkse forten onder vuur. Hoewel de forten zware schade ondervonden, hielden ze stand, terwijl de Geallieerde schepen zowel door granaten als mijnen getroffen werden.

Geallieerde schepen proberen de ingang van de Dardanellen te ontmijnen met de hulp van grote stalen kabels. Tekening uit Le Miroir, 4 april 1915 (BnF Gallica).

Drie slagschepen – twee Britse en één Frans – vergingen. Nog drie anderen werden ernstig beschadigd, waarna de aanval werd afgeblazen. Zowat 700 bemanningsleden kwamen om.

Het Franse satirische Tijdschrift Le Rire Rouge denkt op 27 maart 1915 dat er wel snel komaf gemaakt zal worden met die Turken (BnF Gallica).

De energieke Britse minister van Marine Churchill had aangedrongen op deze aanval. Een doorbraak had de weg vrij gemaakt naar Constantinopel en misschien zelfs tot de instorting van het Ottomaanse Rijk. Maar de “zieke man van Europa” blijkt nog hevig weerstand te kunnen bieden.

Links, de Britse leeuw en Franse haan proberen  de sleutel van Constantinopel te bemachtigen, maar stoten hun hoofd. Rechts, de "Dardanoten" zijn hard om te kraken. Leedvermaak in het satirische Duitse weekblad Kladderadatsch (21 maart en 4 april 1915, Universiteitsbibliotheek Heidelberg).

Turkse held

De Turkse soldaat en kanonnier Seyit Onbasi werd de grote held van de eerste Turkse overwinning. Het mechanisme waarmee de granaten in zijn kanon werden geladen werkte niet en Seyit tilde eigenhandig vier 215 kg wegende granaten naar het stuk. Naar verluidt zou een Brits schip door een van die granaten zijn getroffen.  

Seyit werd tot korporaal gepromoveerd en in de propaganda het symbool van het Turkse verzet. Op verschillende plaatsen in Turkije staan nu nog standbeelden van hem.

Standbeeld van Seyit Onbasi aan de oever van de Dardanellen in Kilitbahir tegenover de stad Canakkale.

Val van Przemysl

Op 22 maart is een einde gekomen aan het beleg van de vestingstad Przemysl is Galicië (Oostenrijks deel van Polen). Het Oostenrijks-Hongaarse garnizoen heeft zich overgegeven aan de Russen.

Russen in de aanval bij Przemysl. Oostenrijkse troepen die probeerden een uitval te doen zijn krijgsgevangen genomen (uit Panorama de la Guerre).

Daarmee is een einde gekomen aan het langste beleg van de oorlog. Na een eerste Russische omsingeling van enkele weken in september - oktober 1914 werd de stad sinds 9 november continu belegerd. In totaal is meer dan vier maanden om de stad gevochten. Honger en koude dwong de belegerden zich over te geven. Om post uit de belegerde stad te verzenden zijn er voor het eerst vliegtuigen gebruikt.

De val van Przemysl was groot nieuws voor de Gealieerden. De Parijse krant Excelsior brengt het nieuws op de voorpagina op 23 maart en als de eerste foto's van de val aankomen een maand later halen die opnieuw de voorpagina (24 april 1915).

Voor Oostenrijk-Hongarije is de overgave eens te meer een zware klap. Het verloor in de gevechten al meer dan 20.000 man. De zowat 110.000 overlevende militairen gaan in krijgsgevangenschap. Langs Russische zijde zijn meer dan 100.000 man gesneuveld. Ook de burgerbevolking heeft zwaar onder het beleg geleden.

De tekeningen van de val van Przemysl hier zijn allen gemaakt door de Engelse oorlogscorrespondent-tekenaar Henry Charles Seppings Wright. De man begon zijn carrière als officier bij de Britse marine en verwierf voor de oorlog al faam door zijn tekeningen van de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij vooral actief aan het Oostelijk front.

Op de tekening hierboven een lange kolonne Oostenrijkse krijgsgevangenen klaar om te voet naar een Russisch kamp te stappen. Er waren zo veel gevangenen dat het onmogelijk was ze per trein af te voeren.  Op de tekening hieronder een café in Przemysl; de tekenaar heeft zichzelf afgebeeld, gezeten aan tafel tussen Russische officieren.

Aanval zeppelins op Parijs

In de nacht van 20 op 21 maart is Parijs door zeppelins aangevallen. De Duitsers stuurden vier luchtmonsters naar de Lichtstad, maar twee moesten onderweg rechtsomkeer maken. De twee overblijvende zeppelins wiepen een veertigtal bommen uit, waarvan een zestal op Parijs zelf.

De nacht dat de zeppelins over Parijs vlogen, gezien vanop de place Saint-Augustin: brandweerlui rijden rond om te waarschuwen  voor het gevaar, werklui van de stad doven de straatlantarens, politie-agenten kloppen aan waar nog lichten branden, de meeste mensen gaan schuilen in een kelder, maar enkelingen blijven op straat om het spektakel van de schijnwerpers, die de zeppelins proberen te volgen, gade te slaan. Tekening uit Le Miroir, 4 april 1915 (Bnf Gallica).

Een station en een fabriek in de voorsteden werden beschadigd. Op de terugkeer wierpen de zeppelins nog bommen uit in de streek van Compiègne. Daar vielen één dode en zeven gewonden.

Kanonnen van de luchtafweer proberen, tevergeefs, een zeppelin neer te schieten. Tekening uit L'Illustration, 27 maart 1915 (privé-collectie).

Alle zeppelins wisten terug te keren, maar een werd getroffen door de Franse artillerie en raakte onbestuurbaar. Hoewel de luchtafweer actief was, vragen velen zich af hoe de zeppelins zonder hinder tot Parijs hebben kunnen vliegen. Er wordt voorgesteld de stad ’s nachts te verduisteren.

Le Rire Rouge laat "god om wraak roepen voor de onschuldige doden en dreigt er mee de zeppelins te vernietigen" , naar aanleiding van de benoeming door de Duitse keizer van graaf Zeppelin tot "commodere van de luchtvloot" (6 maart 1915).

Een week eerder vielen er in de havenstad Calais zeven doden bij een zeppelin-aanval. Calais, dat dichtbij de Duitse linies ligt en belangrijk is voor de transporten vanuit Engeland, werd al meermalen zwaar gebombardeerd. Er verblijven daar ook heel wat Belgen, vooral gewonde soldaten.

"Parijs leeft in angst", tekening uit het Duitse satirische weekblad Lustige Blätter, april 1915.

Jenny, een beroemde olifant

Foto's van de Duitse circusolifant Jenny verschenen in het voorjaar van 1915 in zowat alle geïllustreerde tijdschriften, in zowat alle bij de oorlog betrokken landen. De olifant werd door het Duitse leger ingezet achter het front, bij de houtwinning in het noord-oosten van Frankrijk.

Meest gelezen