14 Moslimbroeders in Egypte ter dood veroordeeld

Egyptische rechtbanken hebben opnieuw 14 leiders en kaderleden van de verboden Moslimbroederschap tot de doodstraf veroordeeld. Onder de veroordeelden is de "opperste gids", Mohamed Badie. Dat hebben officiële Egyptische media en advocaten meegedeeld.

Sinds de machtsovername van het leger in de zomer van 2013 is de Moslimbroederschap geklasseerd als een "terreurorganisatie". De beschuldigingen tegen de Moslimbroeders luidden "het voorbereiden van aanvallen op de Staat" en/of "het oprichten van terreurcellen".