"Hebben we hetzelfde project? Dan hebben we nood aan dezelfde structuur"

Olivier Deleuze en Emily Hoyos, het duo dat volgende zondag de voorzittershamer van Ecolo doorgeeft, pleit nogmaals voor een fusie met Groen. "In tijden van communautaire bekrompenheid zou ik het goed vinden om de tegenovergestelde richting in te slaan", zegt Deleuze. Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerfractieleider Kristof Calvo zijn meer samenwerking niet ongenegen, maar staan op de rem.

In Le Soir zeggen Deleuze en Hoyos dat de Franstalige ecologisten nog nauwer met Groen moeten samenwerken. "Hebben we hetzelfde project of niet? Zo ja, dan hebben we nood aan een en dezelfde structuur", maakt Deleuze duidelijk. "Eén en dezelfde partij in de Kamer zou ons sterker maken én het zou een sterk signaal zijn."

Ook Kristof Calvo, fractieleider van Groen-Ecolo in de Kamer, wil de samenwerking tussen de twee partijen nog versterken, maar wil van een fusie van de partijstructuren geen prioriteit maken, zo zei hij afgelopen weekend al in La Libre Belgique en La Dernière Heure. De samenwerking "gebeurt op dagelijkse basis, en dat op een intensieve manier". Calvo verwijst onder meer naar de nauwe banden tussen Groen en Ecolo in Kamer en Senaat, waar de partijen één fractie vormen, de vorming van gemeenschappelijke lijsten bij verkiezingen, de organisatie van persconferenties en "een nog intensiever werk in de schaduw".

Volgens Calvo komt het er "in de huidige politieke context" op neer "te tonen dat er een alternatief is en dat er oplossingen bestaan voor de burgers". Maar "het is dus geen prioriteit om in onze eigen structuren te investeren of in onze interne werking. Als het van Calvo afhangt, moet vooral in Brussel de samenwerking nog worden versterkt.

Ook Groen-voorzitter Meyrem Almaci gaat niet in op het voorstel van Deleuze en Hoyos. "Vandaag is een fusie niet aan de orde, maar hoe een intensere samenwerking er kan uitzien, wordt onderzocht", reageert ze in De Standaard.