Havenbedrijf spijst Antwerpse stadskas met 21,3 miljoen euro

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft in het voorbije boekjaar 88,7 miljoen euro winst geboekt. Dat staat in de jaarrekening die de raad van bestuur heeft vastgesteld, zo meldt het havenbedrijf in een persbericht. Van de winst wordt 21,3 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de stad Antwerpen, de enige aandeelhouder van het havenbedrijf. Dat is hetzelfde bedrag als voor boekjaar 2013, toen 54,6 miljoen euro winst geboekt werd.

De behandelde ladingsvolumes en totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen zijn in 2014 toegenomen, wat samen met de tariefaanpassing van 1,2 procent de omzetcijfers positief beïnvloed heeft. De omzet steeg van 275,4 miljoen in 2013 tot 284,9 miljoen euro in 2014. De bedrijfskosten daalden, voornamelijk omdat er minder voorzieningen voor milieurisico's dienden opgenomen te worden dan in 2013.

Personeelskosten daalden

Daarnaast daalden ook de personeelskosten met 1,4 procent. Belangrijkste reden daarvoor is de daling van het aantal voltijdse equivalenten met 2,5 procent, van 1.654 naar 1.584. Het aantal personeelsleden in operationele- en servicediensten nam af, vooral omwille van bedrijfsherstructureringen. Die evolutie ging niet gepaard met naakte ontslagen omdat ervoor werd gekozen natuurlijke vertrekkers niet of minder te vervangen, aldus het havenbedrijf.

Meest gelezen