Meer sneeuw op Antarctica door opwarming aarde

Door de klimaatverandering stijgt de wereldwijde temperatuur en smelten de ijskappen. Hoe meer landijs er in zee valt, hoe meer de zeespiegel stijgt. Ironisch genoeg veroorzaakt die hogere temperatuur ook meer sneeuwval, waardoor die stijging (een klein beetje) wordt getemperd. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek.

In een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Utrecht dat in het vakblad Nature climate change is verschenen, staat in detail beschreven dat de hogere temperaturen op Antarctica zorgen voor meer sneeuwval. Die conclusies  zijn gebaseerd op basis van onderzoek van ijsstalen en simulaties met computermodellen. Vooral de ijsstalen bieden een schat aan informatie. Zo'n staal is opgebouwd uit verschillende laagjes die een kijkje bieden in het verleden. Hoe dunner een laagje ijs, hoe minder sneeuw er dat jaar gevallen is. Luchtbelletjes in het ijs geven weer wanneer de laagjes zijn ontstaan en hoe warm het op dat moment precies was.

Door de studie van de stalen hebben de wetenschappers gegevens van 20.000 jaar geleden tot nu in computermodellen kunnen gieten en daaruit blijkt dat per graad Celsius dat de gemiddelde temperatuur stijgt, er zo'n 5 procent meer sneeuwval is.

Op zich is die conclusie vrij logisch te verklaren: Hoe warmer het is, hoe meer water er verdampt en wolken kan vormen. Warmere lucht kan daarenboven meer waterdamp bevatten, waardoor er via de wolken meer sneeuw kan vallen. Die sneeuw valt niet alleen op het continent, maar ook in zee. Hierdoor wordt de stijging van de zeespiegel door de smeltende ijskappen (een heel klein beetje) getemperd. De zeespiegelstijging die ontstaat doordat het landijs van Antarctica smelt en in zee belandt, is nog steeds veel groter dan de bijkomende sneeuw die in zee valt.