Rekenfout bij pensioenen verklaart deel van tekort sociale zekerheid

Een rekenfout bij de Rijksdienst voor Pensioenen heeft negatieve cijfers bij de sociale zekerheid nog verder in het rood gejaagd. Van het tekort van 1,3 miljard euro dat enkele dagen geleden bekend raakte, is 400 miljoen euro afkomstig van een onderschatting van het aantal gepensioneerden, meldt de RTBF. Het kabinet van minister van Begroting Hervé Jamar (MR) heeft het nieuws bevestigd.

Om de projecties voor het jaar 2015 uit te rekenen, werden cijfers van 2013 gebruikt, meldt de Franstalige openbare omroep. Ze dienden als basis voor de opmaak van de begroting van dit jaar. De vergissing werd pas later opgemerkt. Daardoor zal de regering binnenkort tijdens de begrotingscontrole rekening moeten houden met een technische correctie van 400 miljoen euro.

Die begrotingscontrole staat geprogrammeerd voor eind deze maand of begin volgende maand. Met het oog daarop vonden al enkele bilaterale gesprekken plaats. Vooraleer ze echt het politieke debat kunnen aanvatten, moeten de ministers van de regering-Michel de cijfers van het Monitoringcomité krijgen.