"Be(k)leef het Lam Gods" wil kinderen betrekken bij restauratie

Met een nieuw educatief pakket over de restauratie van het Lam Gods wil het Oost-Vlaamse provinciebestuur kinderen tussen 8 en 12 jaar nog meer betrekken bij de restauratie van het beroemde 15e-eeuwse meesterwerk van de gebroeders Van Eyck.

Met het educatief pakket "Be(k)leef het Lam Gods" kunnen kinderen in gezins- of klasverband de drie Gentse Lam Gods-locaties bezoeken om er opdrachten uit te voeren. Het gaat om het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, waar met permanente tentoonstellingen en wisseltentoonstellingen aandacht besteed wordt aan de restauratiecampagne, het Museum voor Schone Kunsten, waar de restauratie te zien is, en de Sint-Baafskathedraal, waar het originele werk te zien is.

"We blijven inzetten op een intensieve communicatie naar toeristen en recreatieve bezoekers enerzijds, en naar kinderen anderzijds", zegt Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur (CD&V).

In het Caermersklooster loopt overigens nog tot 30 augustus de tijdelijke tentoonstelling "Van boomstam tot altaarstuk", over de eikenhouten panelen en de lijsten van het schilderij. Op de drie locaties is binnenkort een catalogus over de expo beschikbaar. De vierde "Lam Gods"-wisseltentoonstelling in het Caermersklooster gaat over de mystieke muziek uit die tijd. De tentoonstelling wordt verwacht van september 2015 tot maart 2016.

In oktober 2012 startte de restauratie van het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck. Die zou eind 2017 afgerond moeten zijn, maar in november 2014 werd duidelijk dat de eerste fase anderhalf jaar langer zal duren.