"Er was tot op het einde overleg met justitie"

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) stelt dat in de zaak van het 17-jarige meisje met psychische problemen dat de nacht moest doorbrengen in een cel, er vooraf voortdurend overleg was met justitie.

"De jeugdrechter was volledig op de hoogte dat de patiënte naar justitie zou doorverwezen worden bij herhaaldelijk probleemgedrag", zegt ZNA-hoofdpsychiater Vicky Matthysen, die de uiteindelijke beslissing nam om het meisje aan justitie te bezorgen.

Matthysen wil niet op de details van het dossier ingaan uit respect voor de privacy van de tiener en om de rechtsgang niet te schaden, maar stelt wel dat ZNA in deze gehandeld heeft in volledig overleg met justitie én de gemeenschapsinstelling van Mol. Die laatste wilde volgens Matthysen echter enkel op de vraag tot plaatsing ingaan op voorwaarde dat de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (een onderdeel van ZNA) de patiënte na twee weken opnieuw zou opnemen.

Over het dossier werd volgens Matthysen tot op het laatste moment overlegd in het kader van Netwerktafel Plus. "Dat is een overlegorgaan dat de opdracht heeft om tussen de diensten justitie, jeugdzorg en kinderpsychiatrie tot een sectoroverschrijdend zorgplan te komen voor jongeren met een complexe psychosociale problematiek", legt de hoofdpsychiater uit.