"In België zijn sommigen meer gelijk dan anderen"

Nu de Vlaamse overheid het milieu-effectenrapport voor het klooster van Opgrimbie heeft goedgekeurd, verzamelen de opposanten de troepen om de bestemmingswijziging aan te vechten. Zo sluit Natuurpunt Limburg verdere juridische stappen niet uit. "Zeker de mogelijkheid om nog verder uit te breiden ligt heel zwaar bij ons", zegt coördinator Jos Ramaekers.

Het is twintig jaar geleden dat volgens de wilsbeschikking van wijlen koning Boudewijn een klooster werd gebouwd op het koninklijk domein in Opgrimbie (Maasmechelen, foto). Aangezien het perceel staat ingekleurd als natuurgebied, kwam er vanuit de natuurverenigingen, politiek en administratie forse tegenstand. Zo werd de bouwvergunning al twee keer door de Raad van State vernietigd.

De kloosterzusters, het bisdom én wijlen koningin Fabiola hadden echter een nieuwe procedure opgestart om de gebouwen toch te vergunnen en de nodige onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. De basis hiervoor is een milieurapport, waarin de effecten worden berekend. Er staat in dat het klooster geen negatieve impact heeft op de bodem, fauna en flora. Er zou wel een effect zijn door de ontbossing, dat echter kan worden gecompenseerd door bijkomende aanplantingen.

De Vlaamse overheid heeft dit milieu-effectenrapport (Plan-MER) nu goedgekeurd en de volgende fase, een ruimtelijk uitvoeringsplan, opgestart. De opposanten van het eerste uur zijn niet blij met deze ontwikkelingen. "We blijven tegenstander van het complex", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt. "De details van het rapport moeten we nog bestuderen om een standpunt in te nemen, maar verdere juridische stappen zijn niet uitgesloten. Dit is en blijft een flagrant voorbeeld van hoe de achteruitgang van onze natuur in de hand wordt gewerkt. In België zijn sommigen meer gelijk dan anderen."

Natuurpunt is vooral gekant tegen de mogelijkheid om het klooster verder uit te breiden. "Een gedoogoplossing voor het bestaande gebouw is één zaak, maar nog meer schade aanrichten, valt zeker niet te tolereren", aldus Ramaekers.