"Jongeren in crisissituaties afzetten bij de politie is niet ethisch"

Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens vindt het absoluut niet kunnen dat een 17-jarig meisje met psychische problemen de nacht in een politiecel heeft moeten doorbrengen. "Alsof je een hartaanval hebt en het antwoord krijgt dat men in de komende weken zal bekijken of er een ambulance kan komen", maakte Adriaenssens de vergelijking in "De ochtend".

Adriaenssens zei op Radio 1 dat hij het onaanvaardbaar vindt dat er gisteren geen geschikte opvang werd gevonden voor een 17-jarig meisje met psychische problemen.

Vanuit de jeugdpsychiatrie was ze naar de spoedafdeling overgebracht, maar omdat men daar de situatie niet aankon en de jeugdpsychiatrie haar niet terugwilde, werd ze afgezet bij de jeugdrechtbank. De rechter zag zich genoodzaakt het meisje in een politiecel onder te brengen.

Verwerpelijk

“Onaanvaardbaar”, noemt Adriaenssens dit. “We moeten het met de strengste woorden verwerpen en veroordelen dat jongeren in crisissituaties afgezet worden bij de politie. Dit is niet ethisch.”

Adriaenssens betreurt het dat hij vanochtend heeft moeten horen dat “de nacht in de politiecel redelijk verlopen is”. “Het publiek kan onmogelijk begrijpen dat iets wat niet haalbaar was in een ziekenhuis wel lukt in een politiecel. Want in een politiecel is niemand aanwezig die professioneel ervaren is of de werking van medicatie kent.”

Oplossing

“Wij missen in Vlaanderen een centrale coördinatie van crisisopnames”, stelt Adriaenssens vast. Daarom pleit hij ervoor om dit op te nemen in de bestaande integrale jeugdzorg, die minister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft geïnstalleerd.

Intussen vindt Adriaenssens het nog altijd beter dat jongeren in psychische noodsituaties tijdelijk worden opgenomen in een instelling voor volwassenen. “Denk maar aan het verhaal van vorige week, van Astrid die terechtkomt in een gesloten afdelingen van volwassenenpsychiatrie." (Astrid is een 16-jarig meisje dat vorige week werd doorverwezen naar een psychiatrisch centrum voor volwassenen, nvdr.)

"Daar is dan ook kritiek op, zowel van het publiek als de ouders, maar het is nog altijd ethisch correcter dan een politiecel.”