"Maak aangifte levenloos kind mogelijk na 12 weken zwangerschap"

Open VLD wil ouders van een doodgeboren kind de keuze geven een aangifte te doen vanaf 12 weken zwangerschap. Vandaag gebeurt dit pas vanaf 26 weken. Naast de voornaam moet in het attest ook de achternaam kunnen worden opgenomen. Dat staat in een wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu. Ze wil met het initiatief ouders ondersteunen bij het verwerkingsproces.

Vandaag maakt de Burgerlijke Stand een "attest van aangifte van een levenloos kind" op na een zwangerschapsduur van minstens 26 weken of 180 dagen, een norm die nog dateert uit de Napoleontische tijd. Een doodgeboren kind wordt niet in het geboorte- of sterfteregister opgenomen. Sinds 1999 hebben ouders de mogelijkheid hun levenloos kind wel officieel een voornaam te geven. De vooruitgang in de medische wetenschap zorgde er inmiddels voor dat kinderen al vanaf 20 weken of 140 dagen levensvatbaar zijn.

Lahaye-Battheu stelt nu opnieuw voor ouders de keuze te geven om vanaf 12 weken of de 4e maand zwangerschap aangifte te doen van een levenloos kind. "De medische grenzen van levensvatbaarheid zijn immers van geen belang voor de ouders die kampen met de pijn en het verdriet van het verlies", zegt het Kamerlid. "Het levenloos kind volwaardig erkennen, een voor- en achternaam geven en begraven kunnen het verdriet verzachten en verwerkingsproces ondersteunen." Ze benadrukt dat het tussen de 12 en 26 weken een keuze betreft. Vanaf 26 weken blijft een aangifte de norm.

De tekst voorziet dat ouders naast een voornaam ook de achternaam in het attest kunnen laten opnemen. Ook is sprake van een overgangsbepaling die ouders tot een jaar na de inwerkingtreding de kans geeft om een achternaam toe te voegen. Lahaye-Battheu verwijst vervolgens naar het Vlaams decreet op Begraafplaatsen. "Dat bevat geen leeftijdsgrens, dus ouders kunnen indien gewenst hun levenloos kind -ongeacht de leeftijd- begraven. En na goedkeuring van dit wetsvoorstel kan ook dit met vermelding van voor- en achternaam".

Op de agenda van de Kamercommissie Justitie staat voor morgen overigens de bespreking ingeschreven van wetsvoorstellen van SP.A en CDH over levenloos geboren kinderen. De Vlaamse socialisten willen ouders de mogelijkheid geven hun kind dat vanaf 140 dagen zwangerschap levenloos geboren wordt, zowel in het geboorteregister als in het overlijdensregister te laten inschrijven.