"Neem logopedisten op in werking CLB"

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) pleit ervoor om logopedisten op te nemen in de werking van CLB's of het zorgteam van lagere scholen wanneer het M-decreet in werking treedt. Het bijspijkeren van lees- en schrijfmoeilijkheden wordt anders een dure aangelegenheid voor ouders en de maatschappij, klinkt het.
AMELIE-BENOIST / BSIP

Vanaf volgend schooljaar treedt het M-decreet in werking, waardoor kinderen met één of andere functiebeperking in het regulier lager onderwijs terechtkunnen. "Kinderen met een licht mentale beperking (type 1) en kinderen met ernstige lees- en schrijfmoeilijkheden (type 8) zullen in de "gewone" lagere scholen vaststellen dat ze doorverwezen worden naar logopedisten in de privésector", verduidelijkt Piet Ceuppens (VVL). Hij wijst erop dat daardoor ouders van kinderen met ernstige lees- en schrijfmoeilijkheden remgeld moeten betalen en dat de logopediekosten zelfs volledig ten laste vallen voor ouders van kinderen met een mentale beperking.

De VVL vreest ook dat het Riziv niet voorzien is op een stijgend aantal kinderen dat beroep doet op een terugbetaling. Naast het financiële aspect, knelt het schoentje ook inhoudelijk, want de VVL zegt achter de integratiegedachte te staan. "Het is een beetje raar om te zien dat de minister enerzijds een besparing doet op logopedie en spreekt over integratie, terwijl het lager onderwijs die zorgomkadering niet heeft", zegt Ceuppens. De VVL pleit er daarom voor om logopedisten op te nemen in de werking van CLB's of zorgteams van lagere scholen.

Vrijdag 20 maart organiseert de VVL een wetenschappelijk congres in Flanders Expo in Gent. De organisatie spant zich verder ook in om leerkrachten en leerlingen voor te bereiden op en te begeleiden bij de inclusie van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs. Zo wordt op het congres "Meneer Oor en Co" voorgesteld, een speels werkboek voor slechthorende leerlingen en klasgenootjes in het gewoon onderwijs.