Biedt wateroverschot in Limburg oplossing voor watertekort in Vlaanderen?

In Limburg wordt elk jaar zo'n 30 miljard liter water weggepompt, water dat anders blijft staan in de verzakkingen die zijn ontstaan door de ontginning van steenkool in de mijnen. Tegelijk dreigt er in de rest van Vlaanderen een watertekort. Er wordt nu onderzocht of het Limburgse overschot daarvoor een oplossing kan bieden.

Twee maanden geleden kwam er een waarschuwing van het Rekenhof: "Als er niets verandert aan de manier waarop Vlaanderen omgaat met grondwater, dreigt er binnen enkele decennia geen water meer uit onze kranen te komen".

Maar niet zo in de provincie Limburg. Daar pompen zo'n 40 pompinstallaties miljarden liters water weg uit verzakte gebieden, onder meer in de streek van Maasmechelen.

"Vroeger was het plat, maar door de exploitatie van steenkool is er een kom ontstaan en daar kom het regenwater samen. Als we dat water niet wegpompen, ontstaan er overstromingen", verduidelijkt Theo Donné van de dienst Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied.

Voorlopig stroomt er zo potentieel drinkwater voor zo'n 500.000 gezinnen het kanaal in, terwijl er in Vlaanderen waterschaarste dreigt.

"Economische haalbaarheid onderzoeken"

"Een van de oplossingen voor de waterschaarste kan Limburg bieden", zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A). "We moeten eeuwigdurend water wegpompen en we willen nu onderzoeken of we het watertekort in Vlaanderen niet kunnen opvangen met het overschot in Limburg."

De bevoegde Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V)  werkt op dit ogenblik aan een heus waterplan dat het waterbeleid in Vlaanderen moet hertekenen. Van het voorstel uit Limburg wordt onderzocht of het economisch haalbaar is.

"Misschien behoort dat tot de mogelijkheden", aldus Schauvliege. "Je moet het water wel nog transporteren en de kwaliteit moet ook voldoende zijn. Maar we moeten in elk geval naar een oplossing zoeken, want hoe meer water we kunnen hergebruiken, hoe beter."