Europese ministers: "Tolerantie moet radicalisering voorkomen"

"Werken aan tolerantie is de beste preventie." Dat is de conclusie van de informele top van de Europese onderwijsministers in de strijd tegen radicalisering die in Parijs plaatsvond.

Na de terreuraanslagen in Frankrijk en Denemarken nam de Franse minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem het initiatief om in Parijs de bijeenkomst te organiseren met 26 Europese ministers van Onderwijs. Op de top werd eensgezind gepleit voor een open en verdraagzame samenleving waarbij jongeren worden gevormd tot mondige en kritische burgers.

Vlaams minister Hilde Crevits wees op het belang van dialoog tussen onderwijsverstrekkers en alle levensbeschouwingen. "Jongeren moeten vanuit de eigen levensbeschouwing in dialoog kunnen gaan met andere levensbeschouwingen", aldus de minister. Crevits gaf er uitleg over de projecten die Vlaanderen samen met de Moslimexecutieve wil ontwikkelen.

Afspraken maken met internetproviders

De Europese ministers willen afspraken maken met providers om terroristische en opruiende boodschappen rond radicalisering te weren van het internet. Het delen van kennis en goede praktijkvoorbeelden wordt als versterkend ervaren.

Aandacht ging ook naar de opleiding van leerkrachten om met de universele waarden aan de slag te gaan en om met jongeren in gesprek te gaan ook rond moeilijke thema's. De bijeenkomst mondde uit in een gezamenlijke verklaring met een oproep om aandacht te hebben voor de universele waarden en voor de rol van onderwijs.