Ging Crombez te ver of zijn het spijkers op laag water?

John Crombez, Vlaams fractieleider van de SP.A en kandidaat-partijvoorzitter, moet zich verantwoorden voor de deontologische raad van het Vlaams Parlement in verband met een brief aan een jeugdrechter. Die moet bekijken of het hier gaat over poging tot beïnvloeding, dan wel over gewone hulp aan de burger in zijn contacten met administratie of gerecht.

Op 17 februari kreeg een Mechelse jeugdrechter een telefoontje van Crombez in verband met een zaak van intrafamiliaal geweld. Twee broertjes van Kroatische origine waren door hun grootouders meegenomen naar Kroatië om hen tegen hun agressieve vader te beschermen. Omdat de grootouders dreigden te worden beschuldigd van ontvoering, dreigden de kinderen weer bij hun vader terecht te komen.

De jeugdrechter verhinderde dat uiteindelijk, al dan niet na het telefoontje van Crombez. Ze maakte wel een proces-verbaal op van de informatie die ze van Crombez heeft gekregen. Dat pv kwam terecht bij het hof van beroep van Antwerpen, en de voorzitter van het hof heeft daarover een brief aan Jan Peumans geschreven, de voorzitter van het Vlaams Parlement.

Is Crombez zijn boekje te buiten gegaan en heeft hij een magistraat proberen te beïnvloeden of heeft hij gewoon een burger willen helpen bij diens contacten met de administratie of het gerecht? Alleen in het eerste geval riskeert John Crombez een blaam, in het tweede geval heeft hij gewoon gedaan wat hij mocht doen.

Tobback is verbaasd

Hoe dan ook is het voorval vervelend voor hem, want hij zit in volle campagne voor het voorzitterschap van de SP.A. Zijn tegenstrever en huidig partijvoorzitter Bruno Tobback heeft niet de indruk dat Crombez iets te verwijten valt. "Ik heb de indruk dat men spijkers op laag water zoekt", reageert hij tegen het persagentschap Belga.

"Dit verbaast mij. Bij mijn weten hebben parlementsleden immers dat recht", zegt Tobback. Hij hoopt dat de deontologische raad "het recht en de mogelijkheden van parlementsleden om flagrant misbruik aan te klagen niet gaat inperken". Wel zou het volgens de voorzitter "niet slecht" zijn indien de discussie meer klaarheid schept in wat parlementsleden wel en niet mogen doen.

Tobback hoopt dat de zaak geen gevolgen voor de voorzittersverkiezingen zal hebben.