Mechelen dient bezwaarschrift in tegen komst Uplace

De stad Mechelen gaat een bezwaarschrift indienen tegen de komst van Uplace, het grote shoppingcomplex dat in Machelen zou komen. Dat is opvallend want alle partijen die Uplace onlangs goedkeurden op Vlaams niveau, zullen vanuit Mechelen uiteindelijk de komst van Uplace aanvechten.

"Wij zijn daar heel ongerust over", zegt burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open VLD). "Uplace ligt heel dicht bij Mechelen. Het heeft een omvang groter dan het totale winkelarsenaal van de Mechelse binnenstad. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een negatief effect gaat hebben op het winkelgebeuren en op de leefbaarheid van de stad Mechelen."

De juridische dienst van de stad Mechelen zal een bezwaarschrift indienen tegen Uplace. Daarna is het aan de Vlaamse overheid om over de klacht te oordelen.

Ook de lokale fracties van CD&V en N-VA staan achter de klacht. Dat betekent dat alle partijen die Uplace goedkeurden op Vlaams niveau (Open VLD, CD&V en N-VA) zich dus nu vanuit Mechelen tegen de komst van het winkelcentrum verzetten. Ook Groen staat achter het bezwaarschrift.

Niet alleen Mechelen is tegen Uplace. Leuven heeft eerder al een motie gestemd waarin het schepencollege opgeroepen wordt om alle rechtsmiddelen uit te putten om de realisatie van Uplace te beletten. Ook Vilvoorde beraadt zich over gerechtelijke stappen.