Vandeurzen: "Time-out al voorzien voor meisje"

Er is een voorlopige oplossing voor het 17-jarige meisje dat afgelopen nacht noodgedwongen in een politiecel moest doorbrengen. Ze zou morgen sowieso in een andere instelling ondergebracht worden voor een zogenoemde "time-out". Daar wordt ze nu vandaag al geplaatst. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verklaard tegenover VRT Nieuws. De advocate van het meisje heeft bedenkingen.

"Wat er met dit meisje is gebeurd, is absoluut niet goed te praten", geeft Vandeurzen toe in een reactie op het feit dat een meisje met psychische problemen gisteren niet goed kon worden opgevangen. De minister heeft overleg gepleegd met zijn federale collega Maggie De Block (Open VLD) van Sociale Zaken.

De twee ministers zullen nagaan welke elementen van de lopende samenwerking versneld kunnen worden. Concreet gaat het om vijf lopende regionale projecten rond de samenwerking tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp in Vlaanderen. De evaluatie van deze projecten loopt momenteel.

Voorlopige oplossing voor meisje

Intussen is er een voorlopige oplossing voor het 17-jarige meisje. Volgens Vandeurzen wordt ze vandaag opgenomen in een gemeenschapsinstelling voor een “time-out” uit de jeugdpsychiatrie, waar ze 14 dagen zal verblijven. “Die time-out was al gepland en zou normaal morgen ingaan en er was ook een plaats vrij in de instelling. Maar blijkbaar is het om een of andere reden geëscaleerd en is men in een crisissituatie terechtgekomen.”

"Zij hoort daar zeker niet thuis", reageert Silvia Torney, de advocate van het meisje. "Zij hoort thuis in de psychiatrie en haar dossier wordt hier op de rechtbank ook behandeld als een VOS-dossier: een Verontrustende OpvoedingsSituatie. Zij is geen kind dat feiten pleegt."

Vandeurzen vraagt zich ook nog eens hardop af of “onze kinderpsychiatrie voldoende georganiseerd is om de opvang te kunnen organiseren”, want dit is een zoveelste geval waaruit dit niet blijkt.

"Verantwoordelijkheid nemen"

Oppositiepartij SP.A vindt alvast dat Vandeurzen en De Block “eindelijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen en werk moeten maken van een gedeelde oplossing”.

SP.A-Kamerlid Maya Detiège en Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche wijzen erop dat het hier niet gaat om een alleenstaand geval en dat jeugdrechters en kinderpsychiaters al meermaals aan de alarmbel trokken. In de provincie Antwerpen bijvoorbeeld zijn er elke week dertig aanvragen voor crisisopvang, terwijl er maar acht bedden zijn.

Beterschap beloofd

Volgens Van den Bossche beloofde Vandeurzen al herhaaldelijk beterschap, maar blijven de problemen even groot en verwijst de Vlaamse minister van Welzijn wat graag naar zijn federale collega voor Volksgezondheid De Block. Die liet volgens SP.A op haar beurt weten dat er geen tekort is. "Dat jongeren op straat of in de cel belanden, bewijst nochtans het tegendeel", aldus Detiège.

"Dat Vandeurzen in antwoord op een parlementaire vraag niet eens kan zeggen hoeveel jongeren wachten op een bed in de kinderpsychiatrie en de crisisopvang, toont duidelijk aan dat er te weinig aandacht is voor deze nochtans kwetsbare groep jongeren", besluit Van den Bossche.