Antwerpse jeugdwerking hervormd om jongeren te begeleiden in (school)loopbaan

Vijf Antwerpse jeugdwerkingen die tot nu toe vooral een vrijetijdsaanbod leverden aan jongeren, gaan in de toekomst hun doelgroep uitbreiden en inzetten op onderwijs en (zoeken naar) werk. Op initiatief van de stad Antwerpen werden ze officieel omgevormd tot zogenaamde JACO's, een nieuw concept dat staat voor Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en Onderwijs.

De vijf jeugdwerkingen die omgevormd worden tot JACO's zijn de afdelingen van Kras Jeugdwerk in Antwerpen-Noord en Merksem, Jeugdhuis 2050/De Schietgang van Formaat op Linkeroever en in Hoboken en de JES-jongerencompetentiecentra De Branderij in Borgerhout en 21N in Deurne. Zij bereiken dankzij hun laagdrempelige aanpak momenteel al heel wat jongeren die zonder diploma de school verlaten hebben en geen werk vinden. Vanaf nu zullen ze ook actief rond die problematiek werken.

De filosofie achter de nieuwe werking is dat talenten die zich al van jongs af bij kinderen vertonen tijdens vrijetijdsactiviteiten, een aanknopingspunt kunnen zijn om later een juiste studiekeuze te maken. Op die manier hopen de initiatiefnemers dat ze het ongediplomeerd schoolverlaten kunnen tegengaan en op termijn jongeren betere kansen kunnen geven op de arbeidsmarkt. De doelgroep van de JACO's wordt dan ook erg ruim: (maatschappelijk kwetsbare) jongeren van 6 tot 25 jaar.

De deelnemende jongeren zullen net zoals voordien zelf mee mogen beslissen over projecten en als vrijwilliger mee vorm mogen geven aan de werking van de JACO's. Daarnaast zullen de JACO's ook het "netwerk" van de jongeren proberen te versterken door contacten te leggen met partnerorganisaties als de VDAB, scholen, werkgevers en de culturele sector.