Dubbele domicilie voor kinderen bij co-ouderschap?

Vlaams parlementslid Caroline Gennez (SP.A) wil dat kinderen die onder het regime van co-ouderschap leven bij beide ouders gedomicilieerd kunnen worden. Als gescheiden ouders nu voor co-ouderschap kiezen, kan het kind maar bij één van de ouders gedomicilieerd worden. De andere ouder en het kind mislopen hierdoor een aantal voordelen die gekoppeld zijn aan het vaste adres.

"Co-oudergezinnen waar de kinderen niet gedomicilieerd zijn, hebben slechts recht op het basispakket water, gas of elektriciteit voor 1 persoon", klaagt Gennez, "en sommige forfaitaire belastingen zijn zelfs discriminerend". Daarbij doelt de politica bijvoorbeeld op de onroerende voorheffing. "Waarom houdt men daarbij geen rekening met het werkelijke aantal mensen dat samenwoont?"

Gennez is er ook niet over te spreken dat de kinderen zelf niet dezelfde voordelen krijgen bij beide ouders. "Kinderen in co-ouderschap komen vaak niet in aanmerking voor kortingen die gemeenten geven aan hun inwoners: bibliotheek, speelpleinwerking, vakantiekampen, het zwembad…" Daarom pleit Gennez dus voor de mogelijkheid om kinderen bij beide ouders te laten domiciliëren. Op die manier zijn ze eventueel in twee gemeenten ingeschreven en kunnen ze op beide plaatsen van alle voordelen genieten.

Kritiek

CD&V-Kamerlid Sonja Becq erkent dat er nadelen zijn aan de huidige regeling, maar ze is ook kritisch voor het voorstel van Gennez. “Aan een dubbele domicilie zijn gevolgen verbonden, bijvoorbeeld voor de kinderbijslag en de fiscale aftrekken. En de vraag is of je dat recht twee keer gaat toekennen.” En daar zit inderdaad een angel, niet alleen gevolgen heeft voor de gezinnen, maar ook onder andere voor de overheden die hierdoor minder belastingen zouden binnenkrijgen.

Daarom heeft CD&V een minder verregaand voorstel, voor een lokaal verblijfsregister, “waardoor de voordelen die aan een verblijf gekoppeld worden - zeker lokaal - toegekend worden”, lichtte Becq toe in “Hautekiet' op Radio 1.

Zwembad

Becq geeft het voorbeeld van tarieven bij zwembaden waar kinderen die in de gemeente gedomicilieerd zijn minder moeten betalen dan kinderen uit een andere gemeente. Kinderen waarvan de ouders in verschillende gemeenten wonen, moeten nu soms meer betalen als ze gaan zwemmen in de gemeente van de ouder waar ze niet gedomicilieerd zijn. Door een verblijfsregister zouden ze kunnen bewijzen dat hun ouder in die gemeente woont en ze dus ook recht hebben een korting.

“Het is een vorm van dubbele domicilie maar dan louter voor de voordelen op lokaal vlak. Voor de kinderbijslag en de fiscale aftrek, bijvoorbeeld voor de hypotheek, is het niet zo eenvoudig te regelen. Maar dit zou een eerste stap kunnen zijn”, besluit Becq.

Kinderbijslag

Gennez kan zich wel vinden in zo’n verblijfsregister, als eerste stap. Maar in de resolutie die de SP.A volgende week indient bij het Vlaams Parlement en de Kamer, willen de socialisten dus nog verder gaan. Zo denkt Gennez aan een maatregel die het mogelijk maakt om de kinderbijslag te verdelen over de bankrekeningen van beide ouders in co-ouderschap.

“Dat is nu al goed geregeld, met drie mogelijkheden: ofwel komt het toe aan de moeder, je kan in overleg ook overeenkomen dat de vader de kinderbijslag uitbetaald krijgt, of je kan in een ouderschapsbijeenkomst overeenkomen dat de bijslag op een apart kinderrekening wordt gestort.”

“Maar sommige ouders zeggen mij dat ze goed overeenkomen en willen dat het bedrag gewoon opgesplitst wordt en op de rekeningen van beide ouders wordt gestort. Daardoor is de rompslomp van een extra rekening niet meer nodig.”