Zieke werknemers werken vaker door

Werknemers hebben zich het afgelopen jaar minder vaak ziek gemeld dan voorgaande jaren. Het aantal ziektemeldingen per werknemer lag zelfs op het laagste peil in acht jaar. Dat concludeert Securex na onderzoek bij 250.000 werknemers uit de privésector. De HR-dienstverlener waarschuwt ervoor dat dit op termijn kan leiden tot nog meer langdurige afwezigheden.

Belgische werknemers meldden zich in 2014 gemiddeld 1,01 keer afwezig door ziekte of een ongeval. Vijf jaar eerder was dit nog 1,18 keer en in de tussenliggende jaren is de frequentie waarmee we ons ziek melden structureel gedaald.

Op het eerste gezicht lijkt dit een positieve evolutie, maar dat is het niet als je weet dat we tegelijk met een recordaantal langdurig zieke werknemers zitten. Dat bleek onlangs nog uit cijfers van het sociaal secretariaat SD Worx en nieuwe cijfers van Securex bevestigen die trend: Belgische werknemers waren vorig jaar gemiddeld 15,35 werkdagen afwezig, tegenover 14,05 werkdagen in 2013. 

Securex ziet een omgekeerd evenredig verband tussen het dalend aantal ziektemeldingen en de groei van de ziekteduur. De dienstverlener adviseert werknemers daarom om meer naar hun lichaam te luisteren en op tijd rust te nemen als het lichaam daarom vraagt. Zo niet dreigt langdurige ziekte.

Oorzaken

Volgens Frank Vander Sijpe van Securex melden werknemers zich minder vaak ziek omdat ze vrezen dat dit geen goede indruk geeft en tegen je kan spelen als er bijvoorbeeld ontslagen vallen.

Daarnaast melden werknemers zich niet graag ziek omdat men zijn collega’s niet in de steek wil laten. Omdat de werkdruk in het algemeen is gestegen, wil men niet dat collega’s het nog drukker krijgen door een collega die uitvalt.

Ten slotte maakt thuiswerken ook dat werknemers steeds vaker doorwerken bij ziekte. Vooral hoogopgeleide leidinggevenden en bedienden kiezen ervoor om bij ziekte even thuis te werken en even “door te bijten”.