"Microvennootschappen" vergemakkelijken leven voor bedrijven

De sociale partners zijn het in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven eens geraakt over de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn. Ze voorzien onder meer de invoering van een nieuwe categorie "micro-vennootschappen", waarvoor minder administratieve lasten zullen gelden. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoort 83 procent van alle ondernemingen in de nieuwe categorie.

Het statuut van micro-onderneming, zoals voorgesteld door de sociale partners, betekent een vereenvoudiging van de boekhoudkundige verplichtingen. Ze mogen voor hun jaarrekening een verkort schema gebruiken, moeten geen jaarverslag publiceren en geen commissaris aanstellen.

Minister van Werk Peeters wil op basis van het advies van de CRB een wetsontwerp voorbereiden dat zo spoedig mogelijk aan de ministerraad en het parlement zal worden voorgelegd. "Competitiviteit is een verhaal van loonlasten, maar ook van administratieve lasten. Hoe geringer die zijn, hoe wendbaarder ondernemingen vooruit kunnen", merkt hij op.

Of bedrijven in de categorie "micro-ondernemingen" vallen, zal afhangen van het aantal personeelsleden, de hoogte van de omzetcijfers en van het balanstotaal. Volgens Peeters zou het gaan om zowat 385.000 Belgische bedrijven, of 83 procent.

Het advies van de CRB werd unaniem goedgekeurd door de sociale partners. Niettemin waarschuwt de socialistische vakbond ABVV dat de richtlijn resulteert in minder transparantie en minder economische en financiële informatie voor de werknemers, wat de "economische en financiële democratie" aantast.

Net daarom heeft het ABVV naar eigen zeggen zoveel mogelijk instrumenten proberen vrijwaren die nuttig zijn voor het sociaal overleg, zoals de sociale balans in alle bedrijven en het neerleggen en de publicatie van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank. Werknemers moeten immers tijdig kunnen anticiperen en reageren op herstructureringen, luidt het nog.