Advocaten voorlopig gematigd positief over Justitieplan

De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die de meer dan 10.000 advocaten van de 14 Vlaamse balies vertegenwoordigt, toont zich in een eerste reactie gematigd positief over het Justitieplan dat minister Koen Geens (CD&V) heeft voorgesteld. "Er zitten zowel op strafrechtelijk als burgerrechtelijk en procesrechtelijk vlak een aantal goede maatregelen in", zegt Dominique Matthys. "Vooral het IT-luik kan ons bekoren. De 'proof of the pudding' zal echter zoals steeds in 'the eating' zitten."

"Het doet ons plezier dat de minister de klemtoon legt op de informatisering van justitie", zegt de OVB-voorzitter. "Dat zal één van de middelen zijn om efficiënter aan rechtsbedeling te doen. De Vlaamse advocatuur heeft op dat vlak al heel wat gedaan en we zijn blij dat die inspanningen erkend en geapprecieerd worden."

Ook de maatregelen die minister Geens op het vlak van de burgerrechtelijke procedure voorstelt, kunnen grotendeels de goedkeuring van de OVB wegdragen. "We zijn gewonnen voor elke maatregel die niet alleen een voordeel op financieel vlak, een besparing, betekent maar ook een voordeel op het vlak van rechtsbedeling. De maatregelen die hij nu voorstelt zouden weliswaar tot gevolg hebben dat de bevraging van justitie wordt ingeperkt, zonder dat echter de rechten van de rechtszoekende in het gedrang lijken te komen."

Minder applaus

Het principe van de alleenzittende rechter in burgerlijke zaken, zowel in eerste aanleg als in beroep, kan op minder applaus rekenen.

Op strafrechtelijk vlak vraagt de OVB zich af wat het gevolg zal zijn van het wegvallen van de straffen van minder dan 1 jaar. "De minister heeft ook een grondige hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht aangekondigd. Vraag is of de maatregelen die nu in het Justitieplan zitten, die geplande hervorming op een aantal punten niet al vastzetten."