Brussel krijgt expertencomité om stralingen te controleren

De Brusselse regering heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een comité van experten op het gebied van niet-ioniserende stralingen zoals voorzien in de nieuwe reglementering voor gsm-antennes, die het Brussels parlement in januari 2014 goedkeurde. Dat gebeurt via een besluit dat de samenstelling en de werking van het comité vastlegt.

De ordonnantie van begin vorig jaar versoepelt de cumulatieve normen van 3 volt per meter (V/m) naar een globale straling van 6 V/m. Daarnaast wordt een comité opgericht van experten op het gebied van niet-ioniserende stralingen, bestaande uit negen leden met relevante medische, wetenschappelijke, economische of technische ervaring. Het comité moet jaarlijks een rapport overmaken aan de Brusselse regering met de stand van zaken van de uitvoering van de ordonnantie, en de naleving en impact ervan.

"Die permanente evaluatie zal ons ook in staat stellen om de metingen op punt te stellen en de administratieve procedures aan te passen voor de milieu- of stedenbouwkundige vergunningen, " verduidelijkte Brussels Milieuminister Céline Fremault (CDH).

"Brusselaars erg goed beschermd"

In de komende weken zal het expertencomité worden samengesteld. Minister Fremault verwacht een eerste advies van de experten tegen begin 2016. Ze wees er ook op dat Brussel de strengste stralingsnormen van alle leden van de Raad van Europa hanteert. "We kunnen dus zeggen dat de Brusselaars erg goed beschermd zijn in vergelijking met andere Europese burgers, en zelfs op wereldvlak", benadrukte Céline Fremault.