Obama legt Amerikaanse overheid ambitieuze klimaatdoelstellingen op

De Amerikaanse federale overheid moet de uitstoot van broeikasgassen die ze zelf veroorzaakt de komende tien jaar met 40 procent verminderen. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama bevolen. Met de ambitieuze doelstelling hoopt hij andere landen tot maatregelen tegen klimaatopwarming aan te zetten.

Obama kondigde zijn plan aan tijdens een rondleiding op het dak van het ministerie van Energie waar hij een nieuwe installatie van zonnepanelen inspecteerde. Concreet wil hij dat de federale overheid van de VS tegen 2025 de broeikasgassen waarvoor ze zelf verantwoordelijk is met 40 procent vermindert ten opzichte van de niveaus van 2008. Daarnaast moet 30 procent van de energieconsumptie van diezelfde overheid in 2025 van hernieuwbare energiebronnen afkomstig zijn. "Dit zijn ambitieuze doelstellingen, maar ze zijn haalbaar", zei hij.

Ook de bedrijfswereld draagt haar steentje bij. Grote leveranciers van de federale overheid zoals GE, HP, Northrup Grumman en Honeywell beloven volgens het Witte Huis hun uitstoot van broeikasgassen op vrijwillige basis te verminderen. Zo heeft IBM aangekondigd dat het de energieconsumptie tegen 2020 met 35 procent wil verminderen en dat minstens 20 procent van de energie tegen dan van hernieuwbare energiebronnen afkomstig moet zijn.

De doelstellingen die de federale overheid zichzelf oplegt, zullen volgens het Witte Huis voorkomen dat de volgende tien jaar 26 miljoen ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 5,5 miljoen personenwagens. Eén kanttekening: hoe de Amerikaanse overheid en de bedrijfswereld de uitstoot concreet plannen terug te dringen, deelde het Witte Huis niet mee.

Momentum

De Amerikaanse overheid is zelf voor slechts een fractie van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk, maar Obama hoopt met de aangekondigde maatregelen andere landen te overtuigen hetzelfde te doen.

In december vindt in Parijs een nieuwe mondiale klimaatconferentie plaats. Het lijkt erop dat Obama in de aanloop naar die cruciale vergadering momentum wil creëren. Zo kondigde hij in september vorig jaar samen met China een ambitieus klimaatplan aan om de uitstoot van broeikasgassen in de VS met 28 procent terug te dringen tegen 2025.

(Obama ondertekent zijn uitvoeringsbevel "Planning for Sustainability in the Next Decade" in het Witte Huis)

Meest gelezen