Opgravingen leggen middeleeuwse Antwerpse rede bloot

Bij het archeologisch vooronderzoek dat momenteel plaatsvindt op en onder de Scheldekaaien in Antwerpen, is onlangs een onderdeel van de middeleeuwse Antwerpse rede blootgelegd. Het gaat meer bepaald om resten van de zuidelijke of kleine Bierpoort. De opgravingen door middel van het aanleggen van proefsleuven gaan in principe nog tot eind april voort.

Het archeologisch vooronderzoek startte zowat twee weken geleden naar aanleiding van de grondige heraanleg van de Scheldekaaien die binnenkort gepland staat. De opgravingen situeren zich ten noorden en ten zuiden van Het Steen. In die omgeving liggen immers vermoedelijk restanten uit maar liefst 2.000 jaar geschiedenis van Antwerpen en de nederzettingen die er zich voordien bevonden.

De zuidelijke of kleine Bierpoort was een zogenaamde waterpoort die deel uitmaakte van de infrastructuur waar in de middeleeuwen de in Antwerpen aanleggende schepen voor anker gingen. De Antwerpse rede bestond in die tijd uit een geheel van stadsmuren, torens, vlieten, waterpoorten en bastions om de havenactiviteiten te beschermen. In de 19e eeuw verdwenen die structuren bij het rechttrekken van de kaaien. De ligging ervan is echter wel vrij goed gekend dankzij historische kaarten.