SERV wil kinderbijslag niet loskoppelen van leeftijd

Het kindergeld niet meer aanpassen aan de leeftijd van het kind is geen goed idee. En het is te vroeg om de criteria voor de sociale toeslagen al te veranderen, zegt SERV-voorzitter Caroline Copers vandaag in De Standaard.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kant zich tegen de plannen om de kinderbijslag los te koppelen van de leeftijd van het kind. Dat zijn nochtans de plannen van de Vlaamse regering die door de zesde staatshervorming bevoegd is geworden voor de kinderbijslag.

Vanaf 2016 wil de Vlaamse regering zowel loskoppelen van de leeftijd van het kind én van de grootte van het gezin. Met dat laatste stemmen de sociale partners die in de SERV zetelen het wel eens, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten dat de omvang van het gezin amper een effect heeft op de echte kosten per kind.

De leeftijd van het kind heeft wél invloed op de kosten. Een kotstudent kost bijvoorbeeld viermaal meer dan een 3-jarige. En daarom wil de SERV niet dat de huidige toeslagen (15 euro vanaf 6 jaar, 24 vanaf 12 jaar en 27 vanaf 18 jaar) verdwijnen. In plaats daarvan pleit de SERV ervoor om voor elke leeftijdsgroep eenzelfde aandeel van de kosten te dekken. Op die manier zou de kinderbijslag beter moeten aansluiten bij wat een kind echt kost.