Begrotingscontrole start op geheime locatie

Het kernkabinet van de regering Michel komt vanavond bijeen om de cijfers van de begrotingscontrole voor het eerst te bespreken. Dat gebeurt op een geheime plaats.

Gisteren maakte het Monitoringcomité bekend dat de regering 1,2 miljard moet vinden om de begroting op koers te houden. Vanmiddag hebben werkgroepen van specialisten de cijfers al bekeken. Er is daarbij nog geen rekening gehouden met het extra geld dat sommige ministers vragen voor justitie, defensie en binnenlandse zaken.

De begrotingscontrole belooft geen gemakkelijke oefening te worden omdat de meerderheidspartijen het grondig oneens zijn. CD&V-vicepremier Kris Peeters en MR-voorrzitter Olivier Chastel hebben gewaarschuwd dat er in de sociale zekerheid al genoeg bespaard is en dat het geld dus ergens anders gezocht zal moeten worden. In N-VA-kringen is te horen dat er geen marge meer is om te besparen op de departementen. De andere partijen vrezen dat de Vlaams-nationalisten de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd weer op tafel willen gooien.

De topministers zullen nu een eerste inschatting maken over de nog te leveren inspanning. Tegen de paasvakantie zou de begrotingscontrole rond moeten zijn.