Natuurherstel levert Averbode acht nieuwe vogelsoorten op

In het natuurgebied "Averbode Bos & Heide" zijn vorig jaar acht vogelsoorten gespot die daar voorheen nog niet te zien waren. Die waarnemingen tonen aan dat het natuurherstelbeleid in het gebied zijn vruchten afwerpt, zo stelt Natuurpunt.
© Antoni Barcelo/Solent News & Photo Agency

De acht vogelsoorten die in de loop van 2014 voor het eerst gesignaleerd werden in het gebied zijn: Middelste jager, Baardmannetje, Kleine zilverreiger, Kleine jager, Lepelaar, Steltkluut, Kanoet en Dwergmeeuw. Vooral de waarneming van de Steltkluut, die op de Vlaamse rode lijst als "zeldzaam" staat aangeduid, wordt als bijzonder beschouwd.

"Sinds grootschalige herstelwerken plaatsvonden, beginnen trekvogels Averbode Bos & Heide te zien als de ideale tussenstop tijdens de reis van hun broedgebied in het noorden naar hun winterverblijf in het zuiden", zegt Natuurpunt.

Het natuurgebied Averbode Bos & Heide bevindt zich rond de historische abdij van Averbode. Het is sinds 2006 erkend door de Vlaamse overheid en wordt sindsdien beheerd door Natuurpunt.