Vlaamse regering wil plaatsing windturbines vereenvoudigen en versnellen

De Vlaamse regering wil de plaatsing van windturbines vergemakkelijken en versnellen. Zo komen er twee werkgroepen. De ene gaat op zoek naar de meest geschikte zones voor windturbines, de andere zoekt naar manieren om de procedures te versnellen. De Vlaamse regering heeft daarvoor een conceptnota van ministers Annemie Turtelboom (Open VLD) en Joke Schauvliege (CD&V) goedgekeurd. De milieubeweging reageert alvast positief.
BELGA/MAETERLINCK

Vlaanderen wil het aandeel hernieuwbare energie tegen 2020 verdubbelen van 5,9 procent tot 10,5 procent en het aandeel groene stroom van 9,9 procent tot 19,5 procent.

Om die ambitie waar te maken, moet Vlaanderen het aantal windturbines opkrikken. Volgens de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) kwamen er in Vlaanderen in 2013 maar 25 en in 2014 59 nieuwe turbines bij.

De Vlaamse regering wil graag een versnelling hoger schakelen. "Het realiseren van meer windenergiepotentieel is een noodzaak voor het behalen van de doelstellingen", zeggen ministers Turtelboom en Schauvliege.

"Fast lane"

De regering heeft daarom een "Fast lane" ontwikkeld die moet toelaten om sneller en eenvoudiger turbines te plaatsen. Zo komt er een werkgroep die gaat kijken in welke zones er turbines ingepland kunnen worden. Er wordt dan gezocht in gebieden waar de overlast het minst is, bijvoorbeeld in havengebied of op grote bedrijventerreinen. Tegelijk is het ook de bedoeling om de procedures te versnellen om de turbines "sneller en met meer rechtszekerheid en maatschappelijk draagvlak" te kunnen plaatsen.

Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu tevreden

Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu verwelkomen het initiatief van de Vlaamse regering. "Wind is, samen met zon, de energiebron die vanuit kosten- en duurzaamheidsoogpunt de beste manier is om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te halen. Daarvoor zullen er in Vlaanderen tegen 2020 circa 700 windturbines moeten draaien. Vandaag telt Vlaanderen er 280", staat te lezen in een gezamenlijk persbericht.