"N-VA gaat geen enkel taboe uit de weg, maar wil géén nieuwe belastingen"

Bij de start van de begrotingscontrole, waarbij de regering op zoek moet naar maar liefst 1,2 miljard euro, herhaalt N-VA-minister Jambon nogmaals met klem dat zijn partij geen nieuwe belastingen wil. Wat dan wel? "We gaan geen enkel taboe uit de weg, we moeten alles onderzoeken, ook de mistoestanden bij de sociale zekerheid."

1,2 miljard euro, dat is het bedrag dat de regering moet bijeenschrapen om de begrotingsdoelstellingen te halen. Sowieso al een aartsmoeilijke opdracht opdracht, maar dat de regeringspartijen het daarenboven grondig oneens zijn over waar die centen gezocht moeten worden, maakt het er -zacht uitgedrukt- niet makkelijker op. 

De voorbije dagen namen enkele partijen al duidelijk stelling in, vandaag doet minister van Binnenlandse Zaken Jambon dat ook nogmaals voor zijn partij, in een interview met De Tijd en L'Echo. "De positie van de N-VA is erg duidelijk: we zijn het land met de hoogste belastingen, we moeten besparen, we willen géén nieuwe belastingen." Maar hij herhaalt wel -ondanks het tegengepruttel van de coalitiepartners- dat zijn partij ook de sociale zekerheid mee in het onderhandelingsbad wil meenemen. "Mijn partij gaat geen enkel taboe uit de weg, we moeten alles goed onderzoeken, ook de wantoestanden bij de sociale zekerheid."

Maar de coalitiepartners CD&V, Open VLD en MR staan niet te springen om de sociale zekerheid onder de loep te nemen, lieten ze eerder van de week al verstaan. "In de gezondheidszorg, de pensioenen en op het vlak van de arbeidsmarkt wordt nu al het gros van de inspanningen gedaan", klonk het bij CD&V-voorzitter Wouter Beke. "Ik weet dat sommige partijen ervan dromen om het regeerakkoord te herschrijven, maar dat gaan we dus niet doen", sloot MR-voorzitter Olivier Chastel zich hierbij aan.

Maar de coalitiepartners hoeven zich geen zorgen te maken, sust Jambon. "We blijven het regeerakkoord trouw. We hebben compromissen moeten sluiten tijdens de regeringsonderhandelingen, zoals het vijf jaar laten rusten van onze communautaire agenda. Dat is hard, maar we houden ons daaraan en we zullen ons ook in de toekomst eraan houden."

"Defensie en politie moeten buiten schot blijven"

Bij de zoektocht naar ruim een miljard euro, moeten de departementen Defensie en politie wel gespaard worden, vindt Jambon. "De scherpschutters van de politie die in Verviers zijn tussengekomen, moesten werken met wapens die in Nederland al 10 jaar als minderwaardig worden beschouwd. En dat zijn dan onze elitetroepen", argumenteert hij.