"Als ik regering bezig zie, heb ik er maar weinig vertrouwen in"

De begrotingscontrole, waarbij de regering op zoek moet naar 1,2 miljard euro, boezemt ACV-topman Marc Leemans maar weinig vertrouwen in. "De regering heeft het sociaal akkoord niet gerespecteerd. Hoe kunnen we dan vertrouwen hebben dat ze haar beloftes in verband met de begroting daadwerkelijk zal realiseren?"

De regering staat voor een aartsmoeilijke opdracht: op zoek gaan naar 1,2 miljard euro om de begrotingsdoelstellingen te halen. Dat de regeringspartijen N-VA, CD&V, Open VLD en MR niet op 1 lijn zitten over de manier waarop dat moet gebeuren, is ook Leemans niet ontgaan. 

"De regeringspartijen zeggen allemaal iets anders", zei Leemans in "De zevende dag". "De ene wil verder snijden in de sociale zekerheid, de andere wil dat niet, de ene wil een tax shift om de werkgeversbijdragen te verminderen, de andere om de werknemersbijdragen te verminderen. Je krijgt er kop noch staart aan", vindt de ACV-topman. "In ieder geval hoop ik dat de regering inzet op een beleid dat goed is voor alle burgers, niet alleen voor diegene die veel hebben. Want het kan niet verder op deze manier."

Snijden in de sociale zekerheid is ook voor Leemans geen optie. "Er is al 5 miljard weggesneden, wat voor de sociale zekerheid een zware aderlating is. En dat is altijd ten nadele van de gewone mensen, zij betalen de rekening. Ook de andere inkomens, niet alleen de werknemers, moeten ook op fiscaal vlak bijdragen aan een rechtvaardige samenleving."

Waarmee we weer bij de tax shift zijn aanbeland. Maar terwijl de regering pas werk wil maken van een tax shift na de begrotingscontrole, lijkt voor Leemans het aanwenden van een tax shift om het gat in de begroting te dichten, niet uit te sluiten.

Maar de regering heeft wel een fiscale hervorming, een meer rechtvaardige fiscaliteit, beloofd, benadrukt Leemans. Maar in het sociaal overleg heeft de regering volgens hem helaas bewezen dat ze haar beloftes niet nakomt. "Ze heeft de sociale partners de ruimte gegeven om tot een akkoord te komen, ze heeft beloofd dat te honoreren. Maar toen het akkoord er was, hebben ze er toch weer aan gesleuteld en bijkomende voorwaarden opgelegd. Dan stel je je toch de vraag hoe de regering te werk zal gaan bij de fiscale hervorming, dat puur regeringswerk is en waar de sociale partners helemaal niet aan te pas komen."