"We ontkennen niet dat grote gezinnen erop achteruitgaan"

"We ontkennen niet dat de grote gezinnen na de hervorming van de kinderbijslag erop achteruit zullen gaan." Dat heeft Vlaams Parlementslid Lies Jans (N-VA) gezegd in een debat in "De zevende dag". Jans stelt wel overgangsmaatregelen in het vooruitzicht.

Vlaanderen is sinds dit jaar bevoegd voor de kinderbijslag en wil tegen 2016 een eigen systeem uitwerken. Het budget van 3,45 miljard euro wordt behouden, maar er wordt een gelijke basisbijslag voor elk kind vooropgesteld. Nu krijgt een gezin meer geld voor een tweede en voor een derde kind.

"53 procent van de gezinnen zal er in het nieuwe stelsel op achteruitgaan", berekende Manu Keirse van de Gezinsbond. "De ramp die dit betekent voor veel gezinnen heeft men niet in alle facetten onder ogen gezien in de regeringsverklaring."

Volgens Lies Jans loopt de Gezinsbond vooruit op de feiten, omdat de simulaties nog moeten worden gemaakt. Ze wees erop dat het overgrote merendeel van de gezinnen vandaag één of twee kinderen heeft. Tegelijk ontkent haar partij niet dat de grotere gezinnen erop achteruit zullen gaan en daarom komen er overgangsmaatregelen. "De grote terugval voor grote gezinnen mag er niet van de ene dag op de andere komen."

Volgens de Gezinsbond is het goed dat Vlaanderen een gelijke basisbijslag wil invoeren, maar had de regering moeten wachten tot er budgettaire ruimte was, om de nivellering door te voeren zonder de grote gezinnen te treffen. "De gezinsgrootte gaat immers al jarenlang achteruit. Kinderen die vandaag geboren worden zijn de buschauffeurs en de verplegers van morgen voor de oudere generaties."

Meest gelezen