Minderhedenforum: "Vlaamse regering moet dringend werk maken van integratiepact"

De Vlaamse regering moet dringend werk maken van een "nieuw tijdperk waarin mensen met een migratieachtergrond radicale gelijke kansen krijgen" en een "integratiepact" met afspraken over streefcijfers en praktijktests. Dat zegt het Minderhedenforum.
Wouter Van Bellingen, voorzitter van het Minderhedenforum

"Met een werkzaamheidsgraad van 42 procent, een werkloosheid van 28 procent en dramatische schooluitval voor mensen met migratieachtergrond kunnen we inderdaad stellen dat het voorbije integratie- en migratiebeleid gefaald heeft", stelt de koepelorganisatie van 17 etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

"We zijn zeer opgetogen dat Bart De Wever dezelfde analyse maakt", klinkt het bij het Minderhedenforum. Gisteren verklaarde Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter De Wever dat de situatie van vandaag "niet zo slecht" zou geweest zijn indien er de voorbije decennia "een ander soort" integratie- en migratiebeleid was gevoerd, en "problemen die daaruit voortvloeiden zoals discriminatie en racisme beter waren aangepakt".

Volgens Minderhedenforum-directeur Wouter Van Bellingen is het nu dan ook "eindelijk tijd voor daden, voorbij de woorden en de mooie intenties, want voor discriminatie en racisme betaalt de samenleving een enorme prijs, zowel moreel als financieel".

Hij meent dat de Vlaamse regering het voortouw moet nemen en door middel van onder meer streefcijfers en praktijktests de werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond verhogen. "Dat zal resulteren in meer inkomsten en minder uitkeringen", gaat Van Bellingen verder. "De extra inkomsten kan de overheid herverdelen in onderwijs en welzijn, sectoren die werken aan de cohesie in onze samenleving."